Artalk.cz

Úvodem k nové rubrice Artalk Revue

Když jsme na konci roku 2017 spouštěli Artalk v nové grafické podobě, oznámili jsme zároveň, že připravujeme novou rubriku nazvanou Artalk Revue, která stávající strukturu webu zaměřeného především na aktuální dění na výtvarné scéně obohatí o uzavřené tematické edice koncipované externími editory a editorkami. Dnešním dnem tedy publikujeme první vydání Artalk Revue, pro něž editor Jan Zálešák zvolil téma těžby, blíže představené v jeho úvodním textu s názvem Těžba. Několik zpráv z odvrácené strany kapitalocénu. A protože jsme si na této kolekci textů dali záležet a stojí podle nás za to věnovat jí nerušenou pozornost, rozhodli jsme se redakční plán na celý jeden týden vyhradit pouze pro ni.

Revital Cohen a Tuur Van Balen, b/NdAlTaAu, 2015. Neodymium (Nd), aluminium (Al), tantalum (Ta), zlato (Au), 14 x 9 x 7 cm. Celková instalace: rozměry proměnlivé. Dílo vzniklo na výstavu Rare Earth v Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vídeň, 2015. Pohled do instalace výstavy. Foto: Joe Clark (z příspěvku dvojice Revital Cohen a Tuur Van Balen v tomto vydání Artalk Revue)

Artalk Revue bude vycházet jednou až dvakrát ročně a bude vždy věnována aktuálním otázkám současného umění, ale také problémům dnešní civilizace a společnosti či výzvám, jež před nás klade pohled do budoucnosti a jež do sebe umění – ať už umělecká tvorba jako taková, nebo struktury uměleckého světa – svým způsobem absorbuje. Půjde většinou o témata, jež zasahují do různých oborů a profesí, proto nemusí být výjimkou, že se mezi publikovanými texty objeví příspěvky psané z neumělecké perspektivy. Zároveň však nepůjde výhradně o články teoretické a akademické – prostor bude v rámci Artalk Revue také pro velmi volné útvary, vizuální eseje, koláže a další formy uměleckého vyjádření. Rádi bychom prostřednictvím této nové rubriky rozšířili obsah Artalku o poněkud „trvanlivější“ texty, které přesáhnou rámec úzce časově i místně vymezených událostí a budou zdrojem informací, inspirace a podnětů především pro odbornou veřejnost. Po Těžbě kurátora, kritika a pedagoga Jana Zálešáka přijde letos na řadu tematická selekce textů zkoumajících problematiku „důkazů“ či „svědectví“, jejich konstrukci, objektivitu či spekulativnost a metody jejich interpretace. Editorkou druhého vydání Artalk Revue bude teoretička, kurátorka a umělkyně Hana Janečková.

Příspěvky zařazené do těchto tematických edicí budou zpravidla delší a místy z hlediska času i čtenářské pozornosti náročnější než články, které několikrát týdně plní naše standardní rubriky recenzí, komentářů a rozhovorů. I z toho důvodu budou všechny texty v Artalk Revue dostupné také ke stažení v PDF, a to v češtině i v angličtině.

Přejeme Artalk Revue dobrý start a doufáme, že pro Vás texty v ní publikované budou přínosné a inspirativní. Přijemné čtení!