Artalk.cz

idreamt@ceramics.cl

Putování a překračování hranic – geografických hranic, stejně jako hranic kultur a stavů vědomí – je leitmotivem a zároveň organizačním principem textu Patricie Domínguez. V eseji, jejíž vizuální interpretace se ujali Terezie Štindlová a Radim Lisa, nás autorka provází územím Chile. Přes „folklórní“ festival v regionu Tarapacá, poušť Atacamá, kde její dědeček téměř půl století budoval Muzeum racků, a lesy v jižním regionu Araucanía, v nichž žije ptačí muž Don Lorenzo, vede cesta až do Santiaga, kde se ve snovém vyvrcholení otevírá cesta k překonání svazujících koordinát neoliberální mutace kolonialismu.

Esej je zde ke stažení ve formátu PDF (viz ikony výše).


Překlad z angličtiny: Jan Zálešák