Artalk.cz

TS: Maja Štefančíková

Maja Štefančíková: Papierovanie / performeri: Lucia Čarnecká, Veronika Dubravová, Simona Gottierová, Ivana Kleinová, Dominika Párnická, Viliam Slaminka, Maja Štefančíková, Dana Tomečková a Divadlo Atrapa (Dagmar Bordáková Labáthová, Tímea Čániová, Katarína Donáthová, Jakub Lazarčík, Adam Štrba) / tranzit.sk / Bratislava / 28. 2. 2018 o 19:00 h

Papierovanie / Paperwork
performance

autorka: Maja Štefančíková

performeri: Lucia Čarnecká, Veronika Dubravová, Simona Gottierová, Ivana Kleinová, Dominika Párnická, Viliam Slaminka, Maja Štefančíková, Dana Tomečková a Divadlo Atrapa (Dagmar Bordáková Labáthová, Tímea Čániová, Katarína Donáthová, Jakub Lazarčík, Adam Štrba)

28.2. 2018, 19:00
tranzit/sk, Beskydská 12, Bratislava

Kým/čím sme a čo konáme, keď pracujeme? A je dnes, vzhľadom na stieranie hraníc medzi prácou a voľným časom, takáto otázka vôbec zmysluplná?

Práca je práca je práca. Práca už nie je práca, je to náš život, stáva sa performanciou.

Papierovanie, performancia v koncepcii Maji Štefančíkovej sa zameriava na pracujúci subjekt. Analyzuje neustály kolobeh a monotónnosť pracovného procesu, artikuluje pseudo-aktivitu, zbytočnú prácu a nadprácu.

Projekt zdôrazňuje iracionalitu súčasného ekonomického a spoločenského systému založeného na premise trvalého rastu a zvyšovaní produktivity prostredníctvom racionalizácie. Namiesto odosobnených mechanizmov byrokracie vypláva na povrch emocionálnosť a živočíšnosť. Kedy sa práca dehumanizuje, stáva neľudskou? Nie je to len masívnou robotizáciou, ktorá vedie k zanikaniu manuálnej práce. Ľavicoví autori už dávno pomenovali námezdné otroctvo; popri vykorisťujúcich či dehonestujúcich pracovných podmienkach to však môžu byť aj subjektívnejšie či ťažšie artikulovateľné dôvody. Napríklad, keď nie sme schopní práci porozumieť, pochopiť jej zmysel.

kľúčové slová:
sizyfovská práca, zbytočná práca, nadpráca, byrokracia, stroj, de-humanizácia, ruka, zviera, i-racionalita


Nateraz / For the Time Being
program performancií / performance program

Maja Štefančíková

PAPIEROVANIE / PAPER WORK
28. 2. 2018, 19:00

Zuzana Žabková
SNY HORIACICH BÁBOK / DREAMS OF THE BURNING PUPPETS
15.3. 2018, 18:00

kurátorka: Eliška Mazalanová
miesto: tranzit/sk, Beskydská 12, Bratislava

Program performancií Nateraz / For the Time Being vznikla z potreby prestávky, dočasného spomalenia pracovného procesu a získania času na reflexívnejšiu prácu a vytváranie trvalejších hodnôt a vzťahov. Je úvodom k dlhodobejšiemu projektu tranzit/sk Start and Finish v kurátorskej koncepcii Judit Angel, zaoberajúceho sa systémom fungovania a ekonómiou súčasnej kultúry založenej na projektoch, ktorý sa bude okrem iného venovať hľadaniu nových možných scenárov a spôsobov fungovania umeleckej inštitúcie.

Obe performancie pracujú s iným (než moderným racionálnym) spôsobom reflexivity – intuitívnym, iracionálnym a rituálnym. Kým performancia Maji Štefančíovej je kritikou súčasného systému produkcie a organizácie práce vo všeobecnosti (teda rozhodne nie len v kultúre), Zuzana Žabková prostredníctvom metafyziky, ezotérie a meditáciu vytvára pole pre možnosť iného prežívania reality.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Foto: Dana Tomečková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *