Artalk.cz

Výběrové řízení na obsazení místa asistenta – odborného asistenta na FAVU VUT (do 21. 3. 2018)

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta – odborného asistenta / FAVU VUT / Brno / přihlášky do 21. 3. 2018

Děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Údolní 244/53, 602 00 Brno

vypisuje

výběrové řízení na obsazení místa asistenta nebo odborného asistenta

KATEDRY TEORIÍ A DĚJIN UMĚNÍ Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně,

1 místo s pracovním úvazkem 0,5

Termín nástupu: 1. září 2018

Podmínky přijetí:

 • zaměření na oblast dějin světového umění 1. poloviny 20. století a českého umění 1. poloviny a 2. poloviny 20. století (přednášky určené studentům studijního programu Výtvarná umění)
 • ukončené VŠ vzdělání v oboru dějin umění nebo příbuzném oboru
 • hodnost Ph.D. nebo předpoklady jejího dosažení; získané vědecké a akademické hodnosti výhodou
 • pedagogická praxe na VŠ či kurátorská praxe obsahově odpovídající požadovanému zaměření přednášek výhodou
 • publikační činnost
 • předpoklady pro vědeckou práci
 • schopnost výuky v anglickém jazyce
 • znalost dalšího světového jazyka výhodou
 • další praxe v oboru
 • manažerské a komunikační schopnosti
 • občanská a morální bezúhonnost

 Požadovaná dokumentace k výběrovému řízení:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání (doklad o VŠ vzdělání; udělení titulu Ph.D. nebo o studiu dr. stud. programu; doklad o získané vědecké nebo akademické hodnosti)
 • přehled dosavadní pedagogické, publikační a projektové činnosti
 • písemný projekt zamýšlené pedagogické činnosti v rozsahu max. 5 normostran
 • písemné doporučení od významné osobnosti z daného oboru mimo FAVU VUT
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

 Všeobecné podmínky přijetí:

 • splnění požadovaných podmínek přijetí
 • předložení požadované dokumentace k výběrovému řízení
 • v případě vyzvání osobní účast ve výběrovém řízení

Průběh výběrového řízení:

 • vyhodnocení přihlášek uchazečů komisí pro výběrové řízení
 • v případě výzvy komise pro výběrové řízení osobní vystoupení před komisí
  • kolo – vyhodnocení přihlášek (dokumentace) komisí pro výběrové řízení
  • kolo – vybrané uchazečky/vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti a osobnímu vystoupení před komisí

 Termín pro podání přihlášek: do 21. března 2018 (rozhoduje datum doručení)

Písemné přihlášky s uvedenými doklady (označte heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“) přijímá sekretariát děkana FAVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno.

Kontakt: 54114 6802 – asistentka děkana, e-mail: favu@ffa.vutbr.cz

 

V Brně dne 19. února 2018

 

doc. MgA. Milan Houser

děkan FAVU VUT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *