Artalk.cz

TZ: Michaela Maupicová

Michaela Maupicová / Skladby / kurátorka: Iva Mladičová / Výklady AXA / Praha / 17. 2. – 11. 5. 2018

Michaela Maupicová: Skladby

Michaela Maupicová vystavuje ve Výkladech AXA své nejnovější obrazy. Charakterizují je rastr, jemná kovová barevnost a prostorová iluze, tedy řád, zdání uzavřené plochy a rozpínavosti prostoru. Obraz je zde pojímán jako výsledek vícevrstvého komponování, plastického „modelování“, jako živé pole struktur a rytmů. Autorka se strukturálními možnostmi obrazové plochy zabývá dlouhodobě. Ranější zvýraznění smyslové roviny dynamických forem s převažující černou barvou je postupně prosvětlováno, odhmotňováno. Dřívější různosměrnost geometrizovaných linií je v současné době vystřídána vertikálně-horizontální uspořádaností, barva není přítomna ve své důraznosti, ale jako by ve stavu odrazu/odlesku, dojem prostorovosti je někdy ztlumen až na hranici jakéhosi slepotisku. Michaela Maupicová zvolila metalické barvy, zaujala ji přítomnost kovové plochy nesoucí význam uzavřenosti. Akvarelová lehkost barevných vrstev současně umožňuje modelovat prostor, pracovat se světlem. Specifická živost výrazu vyvstává v kombinaci s jasně definovanou kresbou rastrů, jež ale navozují dojem pohyblivých struktur, tušíme přítomnost experimentu. Záměrně je zvýrazněna estetická rovina, hodnota krásy. Autorčino modelování prostoru je spřízněno s pojetím obrazové plochy jako záznamu silového pole, jak jej známe z obrazů Václava Boštíka. Současně se dostává do výrazové blízkosti soustředěných obrazových struktur Agnes Martin, které zpřítomňují vědomí dokonalosti, jejíž fungování je pro nás ale „tajuplné a nedostupné“ (AM).

Michaela Maupicová (nar. 1982 v Příbrami) studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově a Vyšší odbornou školu v Jablonci nad Nisou, poté absolvovala v letech 2002–2008 pražskou Akademii výtvarných umění (J. Svobodová, M. Knížák; v letech 2004 a 2007 získala Ateliérovou cenu AVU). Od roku 2010 proběhla řada jejích výstav: Podobraz v liberecké Galerii U Rytíře (2010), v pražské Galerii Michal‘s Collection (2011) a Hranice stínu v Oblastní galerii v Liberci (2014, všechny tři společně s V. Vélou), roku 2015 Mezičas v Topičově salonu v Praze (s M. Preslovou), Skladby mysli v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (2016) a loni After Rembrandt v pražské Národní galerii. Její práce jsou od roku 2004 četně zařazovány na společné výstavy v ČR i zahraničí, např. Finalisté ceny NG 333 v Národní galerii v Praze, 2009; Současná česká malba a socha v NG v Praze, 2010; Fundamenty a sedimenty v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy, 2011; Geometrův zlý sen v Topičově salonu v Praze, 2012; NATŘI v Galerii Klatovy / Klenová, 2013; Overture 1 v pražské Hauch Gallery, 2015; nebo v roce 2017 Postkonceptuální antikoncepce v jihlavské OGV, Junge Prager / Junge Berliner v Českém centru v Berlíně a Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence v GASK v Kutné Hoře. Je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Středočeského kraje, Oblastní galerie v Liberci, Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst Berlin a v soukromých sbírkách v ČR i zahraničí.

Michaela Maupicová: Skladby

Vernisáž 16. 2. od 18 hodin

17. 2. – 11. 5. 2018

Výklady AXA, Palác AXA, Na Poříčí 40, Praha 1

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

www.vyklady.axa-hotel.cz

www.michaelamaupicova.com

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *