Artalk.cz

TS: Diana Cencer Garafová

Diana Cencer Garafová / Spontánne narušenie symetrie / kurátorka: Zora Rusinová / Galéria Medium / trvanie výstavy: 22. 2. – 11. 3. 2018

Breaking (b)it – Spontánne narušenie symetrie

autorka: Diana Cencer Garafová
kurátorka: Zora Rusinová
vernisáž: streda 21.2.2018 o 18:00hod
trvanie výstavy: 22.2. – 11.3.2018
Galéria MEDIUM small

Samostatná výstava Diany Cencer Garafovej skúma vzťah reality a modelu. Vytvára zmenšeniny možných i nemožných inštalácií umiestnené v modeloch bratislavských galérií (mierka 1:10).
Autorkin projekt pre Galériu MEDIUM nadväzuje na jej predchádzajúce verejné prezentácie diel. V tejto fáze svojej tvorby ale uvažuje nad možnosťou vystaviť modely v galérii nezvyčajným spôsobom, ktorý divákovi znemožní pozorovať ich vnútrajšok vlastnými očami. Modely inštaluje jeden nad druhým, vytvárajúc pomyselný stĺp od podlahy až po strop galérie. Niektoré z modelov sú divákovmu pohľadu dostupné priamo, niektoré iba sprostredkovane – pomocou oka kamery. Kamera sa pohybuje po vertikálnej dráhe zo spodu nahor (so zastaveniami na konkrétnych miestach). Tento sprostredkovaný pohľad je projektovaný na stenu a divákovi tak umožňuje vhľad aj do modelov, ktoré sú vysoko nad jeho hlavou.
Spôsob inštalácie – teda nedostupnosť nášho pohľadu je analógiou k vedecko-technologickému poznávaniu sveta, kedy aj objekty, ktoré sú ďaleko (napr. Pluto) a dávno (napr. big bang) sa stali súčasťou našej predstavy o vesmíre, nášho modelu sveta, ktorý je založený nie na empirickom ale na modelovom poznaní.
Výstava Breaking (b)it – Spontánne narušenie symetrie je dizertačný projekt ukončujúci doktorandské štúdium Diany Cencer Garafovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

web
fcb event
www.diana.garafova.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *