Artalk.cz

Otevřený dopis řediteli Kanceláře architekta města Brna doc. Ing. arch. Michalu Sedláčkovi

Otevřený dopis řediteli Kanceláře architekta města Brna doc. Ing. arch. Michalu Sedláčkovi / iniciativa GEN Brno / Brno / 15. 2. 2018

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Kancelář architekta města Brna, p. o. Zelný trh 331/13

Brno 602 00

V Brně dne 15. února 2018

Otevřený dopis řediteli Kanceláře architekta města Brna doc. Ing. arch. Michalu Sedláčkovi

Vážený pane řediteli,

dovolte, abychom vás jako skupina mladých odborníků z řad architektů, urbanistů a dalších veřejně činných osob vyzvali k otevřené diskusi o současných výzvách města Brna. V Brně žijeme a profesně působíme, směřování města nám proto není lhostejné. Chceme společně diskutovat, utvářet své názory a aktivně přispět do chybějící odborné debaty o budoucí podobě města. Město Brno po desetiletích sporů ohledně nové polohy hlavního nádraží přistoupilo k rovnocennému zhodnocení obou variant. Proběhly dvě urbanisticko-architektonické soutěže s rozdílným zadáním. Na konci října 2017 zveřejnila Správa železniční a dopravní cesty Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno, která konstatuje, že obě varianty polohy nádraží jsou za určitých podmínek proveditelné.

K vámi prezentovanému stanovisku o poloze nádraží máme řadu zásadních připomínek a doporučení:

 1. Studie proveditelnosti není urbanistickou vizí města.
 2. Obě varianty by měly být srovnatelně vyhodnoceny i urbanisticky.
 3. Měly by se používat informace, které jsou relevantní.
 4. Chceme dosáhnout postupně rostlého, živého města pro všechny vrstvy obyvatel a jejich aktivity?
 5. Nejsou nestranně vyhodnoceny všechny výhody, rizika a dopady obou variant nádraží na život ve městě (např. hromadná, automobilová a pěší doprava z pohledu residentů a dojíždějících).
 6. Považujeme za nedostatečné vyzdvihování výhod polohy nádraží především ve dvou bodech: rychlost a cena.
 7. Rozvoj města zahrnuje mnoho společenskovědních disciplín.
 8. Rozhodnutí o poloze nádraží nereflektuje jeden z cílů Strategie Brno 2050: Město krátkých vzdáleností a Vizi prostorového rozvoje města Brna vydanou KAM – kompaktní město.
 9. Neberou se v potaz reálné termíny, které proces schvalování vyžaduje.
 10. Už dnes je téměř jisté, že se nestihne další kolo žádostí o evropské dotace. Přesto je získání dotací pro odsunutou variantu jeden z vašich hlavních argumentů.
 11. V ekonomickém zhodnocení polohy nádraží u řeky nejsou zahrnuty náklady na rekonverzi drážního tělesa a navazujících budov.
 12. Argumentace existence, či neexistence územního plánu je z hlediska dlouhodobé strategie rozvoje města marginální.
 13. Nedostatečná prezentace návazností na stávající strukturu města.
 14. Chybí přehledné informace pro občany spojené se základními dopady na jejich okolí a pro celé město.
 15. Neřeší se etapizace a náplň Jižního centra.

Doporučení:

 1. Zastavit unáhlené rozhodování.
 2. Doplnit ověřené a relevantní urbanistické argumenty pro obě varianty.
 3. Objektivně a pravdivě informovat veřejnost, aby se mohla podílet na rozhodování.
 4. Využít možnosti poprvé v historii rovnocenně diskutovat o obou variantách nádraží na základě relevantních nezkreslených informací.
 5. Naplňovat heslo Brno – město dohody”.

Tímto otevřeným dopisem vás žádáme o zařazení dvou zástupců iniciativy GEN BRNO do oficiálních odborných debat KAM a panelu plánované veřejné debaty „Modernizace železničního uzlu v Brně – veřejná diskuze“, která má proběhnout 20. února 2017

v 17.30 hod na Nové radnici v Brně. Věříme, že spolupráce, vzájemné sdílení zkušeností a zastoupení různých názorových proudů může napomoci pozitivnímu vývoji města.

Budeme se těšit na společná setkání. Zástupci iniciativy GEN BRNO

Ing. arch. Radek Brunecký

Ing. arch. Barbara Cahová

Ing. arch. Marin Enev

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.

Ing. arch. Adam Horák

Ing. arch. Radim Horák

Ing. arch. Petr Hýl

Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH

Ing. arch. Radim Javůrek

Ing. arch. Andrea Kopecká

Bc. Tom Kozelský, MSc.

Ing. arch. Gabriel Kurtis

Ing. arch. Nina Ličková

Ing. arch. Václav Navrátil

Ing. arch. Michaela Nováková

Ing. arch. Jan Kubát

Ing. arch. Viktor Odstrčilík

Ing. arch. Barbora Páralová

Bc. Karolína Plášková, MA

Ing. arch. Bc. A. Barbora Ponešová

Ph. D. Ing. arch. Robert Sedlák

Ing. arch. Dagmar Sitařová

Ing. arch. Martin Sládek

Ing. arch. Kristýna Smržová

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová

Ing. arch. Jiří Šnerch

Ing. arch. Iva Tomková

Ing. arch. Michal Veselý

Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka

Kontakt:

Gabriel Kurtis / gsm: 731 473 100

Janica Šipulová / gsm: 732 749 188

Michal Veselý / gsm: 777 818 678

www.genbrno.cz

fb.me/genbrno

instagram.com/genbrno

info@genbrno.cz

GEN BRNO:

Jsme skupina mladých odborníků z řad architektů, urbanistů a dalších profesí, jimž není vývoj města Brna lhostejný. Chceme vytvořit multidisciplinární diskuzní platformu, která přenese debaty o rozvoji města z kanceláří, kuloárů a kaváren. Chceme společně diskutovat, utvářet své názory a aktivně přispět do chybějící odborné diskuze o budoucí podobě města.

Komentáře

 1. Výborně. Když jsem zahájil veřejnou oponenturu stěhování nádraží v osmdesátých letech, tak jsem byl v odborných kruzích téměř osamocen. Doposud je na úrovni Českého Svazu Stavebních Inženýrů, též v České Komoře Autorizovaných Inženýrů a Techniků. Snad se vám podaří prorazit i v brněnské CKA protože Obec Architektů už přestává fungovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *