Artalk.cz

denní tisk 12. 2. 2018

Na konci uplynulého roku zveřejnila teoretička umění Tereza Stejskalová kritiku ohledně spolupráce s Národní galerií, ke které se posléze přidalo několik dalších lidí. Magdalena Čechlovská v Hospodářských novinách shrnuje, co kritici Národní galerii vytýkají a jak se její vedení k těmto výtkám staví. „Je důležité, že se ředitel ke kritice snaží postavit. Ale řekl bych, že to nedělá úplně čelem. Bojí se jasného příslibu. Je vidět, že mu na české umělecké scéně záleží, rozhodně víc než bývalému vedení. Dříve určití umělci věděli, že v Národní galerii vystavovat prostě nebudou.“ říká kurátor Jiří Ptáček.

Jan H. Vitvar napsal pro nové vydání časopisu Respekt obsáhlou recenzi na výstavu Domestic Arenas v Galerii Rudolfinum. Velmi pozitivně hodnotí fakt, že se prostory galerie podařilo rozdělit na menší kinosály tak dokonale, že promítání jednoho videa neruší promítání jiného. Taktéž brání Rudolfinum proti námitkám, že se žene pouze za diváckými rekordy a zapomíná na provokování publika otázkami. „Pod svůdnou slupkou vizuálně a zvukově opulentně pojatých filmů se tu otevírají témata, do nichž se české galerie příliš nepouštějí.“ píše Vitvar. Oněmi tématy jsou zejména přistěhovalectví, islám a multikulturalismus.

Další recenzi, tentokrát na výstavu streetartového umělce Epose 257 v Trafo Gallery, napsal Jaroslav Totušek pro Lidové noviny. Hlavním účelem výstavy je skrze předměty, nalezené v odlehlých zákoutích Prahy, vzbudit v návštěvníkovi dojem, že zdánlivě nepatřičné věci zasluhují hlubší pozornost, což se podle Totuškova hodnocení podařilo beze zbytku naplnit. Lehkou výtku směřuje k nejasnosti některých předkládaných paralel, jejichž vysvětlení pouze částečně nabízejí doprovodné texty.

Město Liberec schválilo záměr na vybudování nové městské galerie, píše Ludmila Žlábková v deníku Právo. Liberec momentálně nedisponuje vhodnými výstavními prostorami, v nichž by mohla být prezentována současná tvorba lokálních autorů – Oblastní galerie v Liberci má odlišnou výstavní koncepci a Galerie U Rytíře musela být z ekonomických důvodů uzavřena v roce 2013. Nová galerie by měla vzniknout v budově na náměstí Dr. Edvarda Beneše naproti radnici.

Klára Čikarová v novém vydání časopisu Týden hodnotí výstavu Venduly Chalánkové ve Ville Pellé. Výstava shrnuje tvorbu Chalánkové v uplynulých třech letech a Chalánková si podle Čikarové stále uchovává svůj typický rukopis, tedy jízlivý humor a odkazy na vlastní život i odposlechnuté příběhy.