Artalk.cz

13. 2. 2018 / Architektonicko-historický vývoj Pretória

Architektonicko-historický vývoj Pretória / Miroslav Sura  / Stredoslovenská galéria / Banská Bystrica / 13. februára 2018 o 17.00 hod

Architektonicko-historický vývoj Pretória / Miroslav Sura 

Názov podujatia: Architektonicko-historický vývoj Pretória / prednáška a komentovaná prehliadka

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria           

Prednášajúci: Miroslav Sura

Miesto: Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

Termín: /utorok/ 13. februára 2018 o 17.00 hod.

Pozývame Vás prednášku o architektonicko-historickom vývoji Pretória a komentovanú prehliadku po budove s historikom umenia Miroslavom Surom.

Architektúra Pretória patrí k najvýznamnejším renesančným pamiatkam na Slovensku. Objekt bol pôvodne vybudovaný ako bašta, ktorá bola v 15. storočí súčasťou mestského hradu.

Po roku 1560 bola k bašte z vnútornej časti dispozície za hradbami pristavaná z dvoch strán otvorená, polkruhovo ukončená arkáda na poschodí s arkádovou chodbou. Tretia časť súvisiacej prístavby zo strany vstupu do mestského hradu je bez arkádovej chodby riešená ako kompaktná hmota. V zostávajúcich priestoroch sa zrejme využívali aj vedľajšie priestory pre úrad richtára, notára, pisára a časť ako archív. Stavba bola sčasti podpivničená, tento priestor slúžil potrebám mestskej judikatúry. Výstavbu novej loggie realizoval staviteľ Peregrínus v rokoch 1564 – 1565, aby vyhovel požiadavkám mestskej rady o zabezpečenie priestorov pre schádzanie sa mešťanov. 
Po veľkom požiari v roku 1761 prestal objekt slúžiť ako radnica a jej činnosť sa presunula na námestie. V roku 1803 bola budova zásadne prestavaná pre potreby rímskokatolíckej školy. Objekt sa prestavbou stal solitérom. Zbúraním časti hradobných múrov a vybudovaním okien na všetkých stranách dispozície sa úplne potlačil fortifikačný charakter budovy. Vonkajšie fasády boli upravené v barokovo-klasicistickom duchu. Počas celého 19. storočia slúžil objekt najmä školským potrebám.
V roku 1944 sa opäť pristúpilo k úplnej rekonštrukcii neskorobarokového objektu vo funkcionalistickom duchu. Rozsah prestavby mal taký zásadný charakter, že z pôvodného objektu Pretória sa zachovali len vonkajšie murivá, klenba suterénu a klenby malej časti priestorov prízemia.

V roku 1956 bola v budove zriadená prvá expozícia Múzea SNP a okolie Pretória v priestore hradného areálu zaplnené ťažkou vojenskou technikou – Múzeom zbraní. Po výstavbe novej budovy Pamätníka SNP (1969) objekt prevzala Oblastná galéria. V roku 1970 bol interiér budovy rekonštruovaný a zariadený podľa návrhov dizajnéra Viktora Holubára a sprístupnený verejnosti pre výstavné účely, ktorým slúži dodnes.

Spracované podľa Sura, Miroslav: Pretórium (In: Banská Bystrica/Pamiatková rezervácia, 1982) a Sura, Miroslav: Pretórium (In: Renesancia, edit. Rusina a kol., 2009).


Sprievodné podujatie k výstave Mám rada pozornosť, ktorá je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória SSG v Banskej Bystrici. Zaoberá sa umeleckou a teoretickou reflexiou historickej budovy a myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá v nej v súčasnosti pôsobí. Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy vytvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa.

Realizujeme v rámci programu festivalu Stredoslovenskej galérie Prvý človek bol umelec 3.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *