Artalk.cz

TZ: Lörinc Borsos

Lörinc Borsos / Brno Artists in Residence / Dům umění města Brna / Brno / 16. 1. – 28. 2. 2018

Lörinc Borsos

Novými rezidenty v programu Brno Artists in Residence je maďarská tvůrčí dvojice Lilla  Lörinc a János Borsos. V Brně na rezidenci jsou v termínu 16. 1. – 28. 2. 2018.

Lilla Lörinc (*1980) a János Borsos (*1979) spolu pracují již deset let jako umělecká dvojice Lörinc Borsos. Lesklý černý email (Glossy black), nebo také Černá (Bleak), je pro Lőrinc Borsos hlavním identifikačním prvkem, který se v práci dvojice objevuje od samého počátku jejich spolupráce. Černá barva je přítomna ve všech dílech. Je natírána, stříkána, stéká, odkapává i praská.

V počátcích jsou práce Lörinc Borsos malířské a politicky kritické, černá barva se stala prostředkem pro cenzuru či vyjádření nesouhlasu. Vzniklá díla byla projevem odporu vůči maďarské vládě a jejímu jednání nebo mocenským strukturám obecně. Tyto přístupy je možné sledovat v sériích jako je Mask, H, Flags, Niemals Vargessen nebo v instalaci z roku 2010 Immovable Land, kdy se model Országházu, maďarského parlamentu, díky vibracím stolu doslova rozsypává na prach.

V díle Censored Bak se dvojice obrací k umělecké praxi. Používají princip maskování stejně jako v předešlých pracích, nicméně v tomto případě černou barvou pokrývají dílo maďarského umělce Immre Baka, Serigraph II., jedná se o akt symbolického vyrovnávání se s tvorbou umělců, předchůdců.

V roce 2017 byla dvojice nominována na cenu Leopold Bloom Award. Výstava nonentity, kterou se prezentovali v New Budapest Gallery (nebo i předchozí prezentace nonentity z roku 2016 v ICA -D Dunaujvaros), již vykazuje prvky komplexnější prezentace i sitespecific přístup. Socio-politická témata ustoupila do pozadí, nicméně společensko-kritický přístup je stále znatelný.

Lörinc Borsos se prezentují jako jedna entita s vlastním kreativním vědomím. Podle jejich slov: „Jeho/její věk je momentálně 9 let, a jeho/její pohlaví, sexuální orientace a intelekt jsou charakterizovány bipolaritou. Základem jeho/její existence je koexistence extrémů, ale jeho/jejím skutečným cílem je řešení duality. Je revitalizován/a přechodem. Jeho/její duchovní potravou je paradox, průsečíky mezi protichůdnými ideologiemi. Jedná se o typický příklad nerozhodnosti, avšak výběr situace je vlastní. Umělec se snaží zachytit záblesk většího celku: místo toho, aby si vybral/a část, zajímá jej/ji vztah částí k celku.“

Brno Artists in Residence

V renesanční budově Domu pánů z Kunštátu byl na přelomu roku 2017 otevřen rezidenční program – Brno Artists in Residence, vytvářející prostor pro práci umělcům a kurátorům především ze zemí střední Evropy. Dům umění města Brna tak rozšířil spektrum své činnosti o to, co v ucelené podobě doposud v Brně chybělo – rezidenční centrum věnující se systematicky přeshraniční spolupráci. Mezinárodní rezidenční program je jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna; jeho cílem je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Umělcům na rezidenci je poskytováno ubytování, ateliér, případně honorář.  Výstupy rezidentů jsou prezentovány v Galerii G99, jejíž dramaturgie je od roku 2017 s rezidenčním programem úzce provázána.

Momentálně je vypsán OPEN CALL ve spolupráci s festivalem Meeting Brno – pro jednoho rakouského nebo slovenského výtvarného umělce/umělkyni v období 16. dubna – 12. června 2018 a pro jednoho spisovatele/spisovatelku v období 10. května – 12. června 2018 (více na www.dum-umeni.cz/cz/rezidence/aktualita/id/39). Přihlášky do 10. 2.

www.dum-umeni.cz/cz/rezidence/informace

www.facebook.com/BrnoAiR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *