Artalk.cz

do 16. 2. 2018 / Konkurzy na volné pozice na FUD UJEP

Konkurzy na volné pozice na FUD UJEP / FUD UJEP / Ústí nad Labem / přihlášky do 16. 2. 2018

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje

1. výběrová řízení na místa odborných asistentů na Katedře dějin a teorie umění pro výuku v rámci bakalářských a magisterských navazujících studijních programů a s povinností realizovat výuku v českém i anglickém jazyce:

– Odborný asistent se specializací na problematiku dějin staršího umění
úvazek: 0,2

– Odborný asistent se specializací na problematiku dějin moderního a současného umění
úvazek: 1,0 a 0,3

– Odborný asistent se specializací na problematiku teorie umění, kurátorství, muzejnictví a ochrany sbírek
úvazek: 1,0

– Odborný asistent se specializací na problematiku produkce a managementu umění
úvazek: 0,5

– Odborný asistent se specializací na problematiku dějin a teorie designu se zaměřením na užité umění, průmyslový design, interiérový design a grafický design
úvazek: 1,0 a 0,5

– Odborný asistent se specializací na problematiku dějin a teorie fotografie a nových médií
úvazek: 0,5

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Poznámka: Uchazeč může vybrané specializace kombinovat až do výše úvazku 1,0.

Povinnosti:

Přímá výuka minimálně 13 hodin týdně při úvazku 1,0 (jedná se o průměrnou hodinovou povinnost výuky v součtu zimního a letního semestru) a další související pedagogická činnost
Realizace části výuky v anglickém jazyce pro studenty českých i anglických studijních programů
Aktivní výzkumná, tvůrčí, publikační a kurátorská činnost v rámci Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP

Přihláška musí obsahovat:

Doklady o absolvování magisterského studia ve zvolených požadovaných specializacích, přičemž doklad o absolvování nebo započetí doktorského studia posiluje pozici uchazeče v přijímacím řízení

Profesní životopis

Seznam dosavadní tvůrčí výzkumné činnosti ve zvolených požadovaných specializacích

Stručnou koncepci výuky požadovaných specializací, do nichž se uchazeč hlásí

Stručnou koncepci budoucí tvůrčí činnosti realizované ve zvolených požadovaných specializacích a v rámci Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP

Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů (http://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2016/12/20161208_VR_souhlas_os_udaje.doc)

Více informací o studijních předmětech a specializacích, které jsou součástí výběrového řízení, naleznete v pdf souboru tomto odkaze: https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/Z4KQ6Bj57W86gMn

Přihlášky s přílohami zasílejte do 16. února 2018 poštou na adresu: Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: jana.tojnarova@ujep.cz nebo veronika.kubatova@ujep.cz

2. výběrové řízení na místo odborného asistenta na Katedře vizuální komunikace pro výuku v rámci bakalářských a magisterských navazujících studijních programů a s povinností realizovat výuku v českém i anglickém jazyce:

– odborný asistent v ateliéru Grafický design I
úvazek: 0,2

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Povinnosti:

Praktická výuka v ateliéru GD I a další související pedagogická činnost
Realizace části výuky v anglickém jazyce pro studenty českých i anglických studijních programů
Aktivní tvůrčí činnost v rámci Katedry vizuální komunikace FUD UJEP

Přihláška musí obsahovat:

Doklady o absolvování magisterského studia v oboru

Profesní životopis

Seznam dosavadní tvůrčí činnosti

Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů (http://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2016/12/20161208_VR_souhlas_os_udaje.doc)

Více informací o studijních předmětech a specializacích, které jsou součástí výběrového řízení, naleznete v pdf souboru tomto odkaze: https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/Z4KQ6Bj57W86gMn

Přihlášky s přílohami zasílejte do 16. února 2018 poštou na adresu: Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: jana.tojnarova@ujep.cz nebo veronika.kubatova@ujep.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *