Artalk.cz

TZ: Blanka Kirchner

Blanka Kirchner / Vrstvy událostí / Nevan Contempo / Praha / 27. 1. – 9. 3. 2018

Blanka Kirchner: Vrstvy událostí

27. 1. – 9. 3. 2018

vernisáž: pátek 26. ledna 2018 od 18 hod.

místo konání výstavy: NEVAN CONTEMPO, U Rajské zahrady 14, Praha – Žižkov

Blanka Kirchner propojuje osobní život s uměleckým, kde neustálé pulsující nutkání vyráží na povrch v podobě neotřelé umělecké práce skrze deníkový charakter či jednodenní psaní. Lehkost vyjádření a proces sběru napříč časovými rovinami, v kombinaci s intuitivní prací s divákem, jsou klíčové body výstavy Vrstvy událostí v pražské galerii Nevan Contempo.

Kdo je Blanka Kirchner? Není náhoda, že se výstava v Nevanu Contempo koná v čínském roce Psa? A platí, že vše se vším souvisí? Autorka Blanka Kirchner se v roce Psa narodila a svou tvorbou skenuje v křehkých nuancích vlastní intimní minulosti přelévanou do budoucnosti, jež vytváří skrze deníkový charakter či jednodenní psaní. Osobní život se mísí s uměleckým, neustálé pulsující nutkání vyráží na povrch v podobě neotřelé umělecké práce. Blanka Kirchner soustavně zaznamenává s citlivostí až takřka poetickou zdánlivě běžnou každodennost a pečlivě sbírá pomíjivé momenty. Zcela přirozeným aspektem autorčiny práce je úloha diváka, jenž se stává součástí jejího časosběrného vesmíru, a tak důvěrně a s dětskou touhou objevuje soukromí nás samotných. Procesuální skrumáž se stává osobní i veřejnou záležitostí, ale nikoliv agresivně, ba naopak… s nenucenou intimností, pak si v její lehkosti, proroctví, humornosti či absurditě najdete své Pandořiny skřínky či vrstvy životních jizev. Proměnlivost či světový vývoj leckdy klouže zpátky do černé díry, ze které však autorka nadšeně, energicky zachycuje, co by se již nikdy neobjevilo. Staví nás tím do situace, kdy se cítíme, jako bychom se znovu narodili – a také bezprostředně zjišťujeme, že život je krásný. Nevíme, co přijde zítra a možná někdy ani není potřeba se příliš ohlížet do jámy lvové – ovšem není vždy potřeba hodnotit, zkusme vzít informace odosobněně, v neurčitém čase, v tom, který Blanka ze svých textových koláží vytváří. Výstava Vrstvy událostí má ve všech směrech neokonceptuální rukopis, vycházející z projektu Pět žen. Jedna věta denně., který se mísí s akčním přístupem – nejde totiž pouze jen o to, něco zaznamenávat, ale přímo zažívat banální situace a život.

Blanka Kirchner (1982), vystudovala Fakultu umění a designu v Ústí nad Labem, magisterský obor Fotografie a digitální média, a v současné době dodělává postgraduální studium Vizuální komunikace na stejnojmenné fakultě. Ve své umělecké práci se dlouhodobě zabývá fenoménem textu v deníkových zápiscích (Prach je prach, zlato je zlato), korespondencí a větami (Osmihodinovka, Jedna věta denně). Blanka Kirchner sleduje proces sběru hromadění a nalézání, ale také přístup k autorskému psaní (Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným). Její sémantický neokonceptuální přístup, jenž odkazuje k tradici 60. let, se odlišuje hrou s asociacemi (Nitky), které útržky, záznamy – ať již obrazové nebo textové – evokují. Důležitou neopomenutelnou součástí autorčina díla je neurčitý čas. Přestože reflektuje lidskou paměť (Život je příliš zajímavý na to, aby se na všechno postupně zapomnělo, Migrace vzpomínek), uvádí jej v současném kontextu (Konec světa). Kirchner porušuje text z hlediska lingvistiky, není pro ni důležitý. Naopak lehkost intuice, sdělná forma a intimní komunikace s divákem (Dětské omyly) nebo dokonce participace diváka samotného, je klíčovým aktem pro její výstavy. S tím souvisí autorčin zájem o akční až neodadaistické uvažování v prostředí, v němž se každodenně pohybujeme. Osobní se tak prolíná s veřejným a veřejné se stává osobním.

Autorka textu k výstavě: Tereza Záchová

Akce spojené s výstavou

V rámci výstavy bude vydána kniha Pět žen. Jedna věta denně., která bude mít křest v pátek 15. 2. 2018 od 18 hod.

Výstava bude doplněná o workshop s Blankou Kirchner ve čtvrtek 1. března od 11 do 13 hodin.

http://nevan.gallery.com

http://blankakirchner.com

http://jednavetadenne.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *