Artalk.cz

18. 1. 2018 / O (re)prezentácii rómskej kultúry. Tri prípadové štúdie

O (re)prezentácii rómskej kultúry. Tri prípadové štúdie /účastníci:  Robert Gabriš, Ladislava Gažiová, Oto Hudec, Ondřej Chrobák, Emília Rigová, Anita Topínková / Moderuje: Eliška Mazalanová /tranzit/sk / Bratislava / 18. 1. 2018 o 17:00 hod

O (re)prezentácii rómskej kultúry. Tri prípadové štúdie

dátum a čas: 18.1. 2018, 17:00

miesto: tranzit/sk, Beskydská 12, Bratislava

účastníci / participants: Robert Gabriš, Ladislava Gažiová, Oto Hudec, Ondřej Chrobák, Emília Rigová, Anita Topínková

Moderuje: Eliška Mazalanová

Ako sú Rómovia prezentovaní v umeleckých inštitúciách a aké sú prínosy a úskalia múzea rómskej kultúry? Aké miesto by v rámci takéhoto múzea malo patriť súčasnému umeniu a aké úlohy by malo napĺňať? Čo vlastne je rómske umenie a kto je rómsky umelec? Ako nereprodukovať stereotypy a vyhnúť sa kultúrnej segregácii či naopak kultúrnej kolonizácii?

V nedávnej dobe vzniklo takmer paralelne niekoľko projektov venovaných (re)prezentácii rómskej kultúry a umenia. Viaceré z nich sa pritom pokúsili o kritickejšiu reflexiu zaužívaných stratégií a stereotypov – utváranie naratívu samotnými Rómami je pre nich dôležitým nástrojom emancipácie. S ich autorkami a autormi ako aj s predstaviteľmi inštitúcií venujúcich sa rómskej kultúre a samotnými vizuálnymi umelcami sa budeme rozprávať o rómskom (súčasnom) umení, jeho inštitucionálnej reprezentácii a o reprezentácii rómskej identity v umeleckej tvorbe.

Diskusiu začneme krátkymi prezentáciami spomínaných projektov. Špeciálne tematické číslo časopisu Enter venované rómskemu súčasnému umeniu, ktorého zostavovateľkami sú vizuálna umelkyňa Emília Rigová a romistka Nikola Ludlová, bolo nedávno vydané aj vo svojej anglickej verzii. Jeho ústrednou témou je kritické prehodnocovanie pojmu „rómske umenie“, editorky zdôrazňujú otázky autorskej identity a seba-identifikovania prezentovaných autoriek a autorov s touto kategóriou. Vesmír je Černý (O kozmos hino kalo), aktuálna výstava v Moravskej galérii v Brne, je umeleckým projekt Ladislavy Gažiovej, spolu-kurátorovaná Natáliou Drtinovou a Ondřejom Chrobákom. Predstavuje muzeálnu expozíciu zo zbierok Múzea Rómskej kultúry v Brne, pričom prehodnocuje „rómske umenie“ z umenovednej perspektívy – usiluje sa ho vymaniť zo stereotypného ponímania ako naivného, insitného umenia, naopak, nazerá naň ako na prejav spoločenskej emancipácie previazaný s historickým a kultúrnym kontextom. Napokon, výstava v tranzit/sk Nadikhuno muzeumos/Neviditeľné múzeum vznikla v koncepcii Ota Hudeca a je úvahou o na Slovensku chýbajúcom múzeu rómskej kultúry, ktoré by sa okrem tradičného etnografického pohľadu zameralo na súčasnú kultúru Rómov, na ich dnešnú spoločenskú a politickú situáciu rovnako, ako na ich históriu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *