Artalk.cz

TZ: Pavel Korbička

Pavel Korbička / Space of Body / Galerie Via Art / Praha / 12. 12. 2017 – 19. 1. 2018

Pavel Korbička: Space of Body

Galerie Via Art, Praha

12. 12. 2017 – 19. 1. 2018

Tématem výstavy „Space of Body“ je vizualizace tance prostřednictvím lineárních „kreseb“, vzniklých na základě autentických záznamů neuchopitelných prostorotvorných pohybů lidského těla. Ústřední instalace „Taneční kaligrafie (E2 – 0,03 min.)“ je světelná plastika, vzniklá rozpohybováním pěti základních bodů na těle tanečnice, které byly zaznamenány prostřednictvím 3D skeneru v životní velikosti, přičemž vzniklé linie byly následně vytvarovány ze skleněných neonových trubic. Tyto body představují nejzazší místa od tělesného těžiště, jimiž lze vykreslit hranice fyzického prostoru. Jednotlivé linie si podržují tělesné měřítko a jsou instalovány ve stejné výšce, v jakých vznikly během tanečního procesu. Výsledkem je průnik nehmotné světelné kresby a tělesnosti, jež zároveň zůstává klíčem k jejímu porozumění. Projekt byl realizován v rámci Tvůrčího stipendia Ministerstva kultury České republiky v letech 2015 – 2017. Taneční spolupráce: Petra Hauerová, technická spolupráce: FI MU v Brně.

Pavel Korbička žije a pracuje v Brně. Po absolutoriu studia na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1998 (studoval v Ateliéru socha-prostor-instalace prof. Stanislava Kolíbala a v Ateliéru konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna), se soustavně zabývá prostorovou sochařskou tvorbou, založenou na médiu světla a sociokulturním kontextu. Kromě pravidelné výstavní činnosti v českých a zahraničních galeriích, realizoval rovněž umělecké projekty do veřejného prostoru. Je zastoupen v státních a soukromích sbírkách u nás i v zahraničí. Od roku 1998 působí také jako pedagog v Ateliéru sochařství 2 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde byl v roce 2012 habilitován. Je členem odborných komisí pro vyhodnocení sochařských soutěží v nejrůznějších regionech ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *