Artalk.cz

TZ: Vladimír Véla a Jaromír Šimkůj

Vladimír Véla a Jaromír Šimkůj / Naturalismus / Galerie Kabinet T. / Zlín / 18. 1. – 22. 2. 2018

Vladimír Véla: obrazy / Jaromír Šimkůj: objekty / Naturalismus

kurátorka: Terezie Zemánková

Galerie Kabinet T. /12. tovární budova Zlín/ otevřeno út-pá 14-18h.

Vernisáž: 18. 1. 2018 v 18:00 hod.

Výstava Naturalismus v galerii Kabinet T. je koncipována jako dialog dvou umělců, které odděluje jedna generace, umělecká zkušenost i forma výtvarného projevu, přesto však ve výsledném výrazu i významu svého díla dospívají každý vlastní cestou k pozoruhodnému souzvuku: oba dva ve své tvorbě artikulují univerzální kánony prostoru a hmoty. I když se Vélovy malby a Šimkůjovy kovové objekty mohou na první pohled jevit jako abstraktní, jejich jádro je na výsost konkrétní. Východiskem se jim stala realita hmotného světa, jehož vnitřní principy, energii a uspořádání forem důkladně zkoumají, chápou se jich, a překládají je do svého unikátního výtvarného jazyka. Tvorba obou autorů je svého druhu meditací nad materiální bází jevů a jejich zákonitostmi, jejichž pevný řád s rozkoší nahlodávají subtilním prvkem nahodilosti a akcentem chyby. Jestliže Véla zoomuje předmět až do makro-detailu, který pietně vyjímá z celku a přenáší jej na plátno v monumentální formě, Šimkůj postupuje opačně. Vychází z vizuality vnějšího prostoru – především krajiny, kterou redukuje do primárních geometrických znaků a kompozic a ty pak opětovně převádí do trojrozměrných tvarů zkonstruovaných z ploch plechů a ze siluet drátů.

Sochař Jaromír Šimkůj (*1955) studoval na Škole uměleckých řemesel v Praze a v Brně a následně na Pedagogické fakultě Masarykovy University a University Karlovy.
Jeho precizně řemeslně provedené, tvarově minimalistické objekty se vyznačují vyváženou kompozicí a delikátně zpracovanou povrchovou strukturou. Jeho plechové plastiky v subtilní výtvarné zkratce zhmotňují charakter, dynamiku i poezii krajiny, která je pro autora nevyčerpatelnou inspirací. Její obrysy se odráží i v autorových drátěných objektech, které působí jako v prostoru zmražená kresba, písmo či trajektorie pohybu.
Tvorba Jaromíra Šimkůje zůstávala dlouho ukryta v jeho dílně na Moravě v Lhotě Rapotině.

Malíř Vladimír Véla (*1980) si v ateliéru prof. Zdeňka Berana na pražské AVU nejprve osvojil hyperrealistický malířský přístup, který následně zrelativizoval ve škole intermediální tvorby prof. Milana Knížáka. Základem jeho velkoformátových obrazů i kresebných studií ale zůstala hmatatelná skutečnost. Monumentalizací a místy až sakrálním prosvětlením svých velkolepých maleb doslova velebí hmotnou podstatu často banálních objektů každodennosti.
Tvorba Vladimíra Vély byla prezentována na řadě samostatných výstav. (m.j. Alšova Jihočeská galerie / 2010, Oblastní galerie v Liberci / 2010, Galerie Jiřího Jílka-Šumperk / 2016, GASK /2017) i kolektivních projektů včetně klíčového Motýlího efekt? kurátora Petra Vaňouse v galerii Rudolfinum /2013).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *