Artalk.cz

18. 1. 2018 / Martina Pachmanová: Muzeum jako „živina“ společnosti

Martina Pachmanová / Muzeum jako „živina“ společnosti / PLATO Ostrava: Kancelář pro umění / Ostrava / 18. 1. 2018 v 18h

Martina Pachmanová: Muzeum jako “živina” společnosti Přednáška

18. 1. 2018 v 18h

Kancelář, Českobratrská 14

Historička umění a kurátorka Martina Pachmanová se zabývá otázkami genderu a feminismu v moderním a současném vizuálním umění a kultuře. Přednášku s podtitulem Muzejní a galerijní sbírky mezi minulostí a současností zaměří na aktuální strategie vystavování uměleckých sbírek, které nahlíží jako nástroj historizace i jako společenské a ideologické praktiky a nástroj moci.

Muzea se v posledních čtyřech desetiletích stala v oboru dějin umění a vizuální kultury, ale i v umělecké praxi důležitým tématem: muzejní tradice je z různých hledisek podrobována kritickému zkoumání. K akviziční činnosti, vystavování a prezentaci artefaktů se přistupuje jako k jednomu ze způsobů jejich historizace a k formě estetického prožitku, ale rovněž jako ke společenským a ideologickým praktikám a nástrojům moci. Jakkoli problematická může z tohoto pohledu být jejich role, muzea jsou důležitá – vytvářejí prostředí pro vzdělání, kultivaci a komunikaci, mají významný sociální a také socializační potenciál.

Jak napsal Nicholas Thomas v nedávno vydané knize The Return of Curiosity (Návrat zvědavosti): „Muzeum je dobré proto, že je živinou občanské společnosti: nejenže je součástí veřejné sféry, ale rovněž vytváří prostor pro účast ve veřejném životě.“

Přednáška se věnuje aktuálním strategiím vystavování muzejních a galerijních sbírek včetně uměleckých a kurátorských intervencí do stálých/dlouhodobých expozic.

Martina Pachmanová (1970) je historička umění a kurátorka, působí na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM v Praze. Specializuje se hlavně na moderní a současné umění a vizuální kulturu v kontextu genderu a feminismu (www.zenyvumeni.cz). Věnuje se ale též kurátorství, kritické muzeologii a teorii designu. Je autorkou řady odborných článků a knih. Za mimořádný počin v oblasti umění získala v roce 2005 Cenu Josefa Krásy udělovanou Uměleckohistorickou společností. Za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády byla v roce 2013 oceněna Cenou F. X. Šaldy za vynikající uměleckohistorickou práci.

Doporučené vstupné 30 Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *