Artalk.cz

TZ: Johann Adalbert Angermeyer (1674–1742). Příroda v obrazárně

Johann Adalbert Angermeyer (1674–1742). Příroda v obrazárně / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 14. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Johann Adalbert Angermeyer (1674–1742). Příroda v obrazárně

14. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Výstava  je první soubornou přehlídkou díla Johanna Adalbert Angermeyera, vůdčí osobnosti domácí kabinetní malby, v celoevropském kontextu. Představí na čtyřicet obrazů J. A. Angermeyera a jeho předchůdců, současníků i následovníků. Dvanáct děl zapůjčila Národní galerie v Praze, která je také partnerem projektu, dva obrazy Österreichische Galerie Belvedere ve Vídni, po jednom zapůjčili Gemäldegalerie Alte Meister v Drážďanech a Bayerische Staatgemäldesammlungen v Mnichově, ostatní výpůjčky pocházejí z domácích veřejných institucí i soukromých kolekcí.

Koncepce výstavy vychází z Angermeyerovy první monografie, jejíž autorkou je Hana Seifertová. Liberecká galerie byla pro výstavu vybrána jako připomínka místa, kde se přesně před padesáti lety odehrála výstava barokního zátiší, kterou Hana Seifertová jako tehdejší ředitelka Oblastní galerie připravila z domácích i evropských sbírek. „Tehdejší výstava odstartovala dlouhou a záslužnou badatelskou práci Hany Seifertové v  oblasti evropské barokní malby a barokního zátiší zvlášť. Výstava J. A. Angermeyera se tak zároveň stane poctou této významné znalkyni staré evropské malby,“ uvedla kurátorky výstavy Zuzana Štěpanovičová.

Johann Adalbert Angermeyer (22. dubna 1674 Bílina – 10. května 1742 Praha) se vyučil malbě u malíře švýcarského původu Johanna Rudolfa Byse. Vyjma tříletého pobytu v Oseku (1719–1722) pobýval celý život v Praze. Udržoval kontakty s malíři Johannem Michaelem Bretschneiderem, Petrem Brandlem, měl řadu žáků i následovníků (Jan Kašpar Hirschely, Karel Kastner, J. G. Beittler ad.).

Prostřednictvím mentora Byse se Angermeyer seznámil s významným pražským sběratelem Felixem Sekerkou hrabětem Vršovcem. Pro jeho sbírku dodával zejména pandány ke kabinetním obrazům svých předchůdců, jako byli například známí flámští malíři Roelant Savery a David Teniers ml. Angermeyer se však neinspiroval pouze u svých starších kolegů, zvláště jeho pozdější práce po roce 1715 byla založená na důkladném studiu přírody, citu pro minuciózní detail a schopnost drobnopisného pojednání květin, plodů, hmyzu či opeření ptactva. Zejména proto se v pražském prostředí stal průkopníkem v malbě zátiší, hlavně květinového a loveckého, i kabinetní malbě vůbec. Jeho tvorba reflektuje dobovou módu symetrie při instalování obrazů, vytváření protějškových obrazů i práci s poetikou trompe l´oeil (v níž chvílemi zapochybujeme, zda máme před sebou obraz nebo skutečnost). V neposlední řadě také dobovou „hru“, v níž dva nebo i více autorů nabízelo možnost srovnání autorsky rozdílných způsobů malby v jednom společně vytvořeném obraze. Angermeyerovo pojetí předjímalo nový zájem společnosti o přírodní zákonitosti a její systematiku v příštích desetiletích, což je ve výstavě zdůrazněno grafickými tabulemi s identifikací jednotlivých druhů flóry a fauny nacházejících se na obrazech.

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program obsahující přednášky, komentované prohlídky, koncerty a samoobslužné výtvarné studio, jehož obsah přiblížila lektorka Oblastní galerie Liberec Petra Škachová: „Výtvarné studio je určené pro mateřské školky, základní školy, ale i běžné návštěvníky. Jeho součástí bude experimentální kabinet, kde si děti vyzkouší vlastní stavbu různých typů zátiší, práci s kompozicí a drapérií. Děti se tak hravou formou seznámí s typologií zátiší.“

Základní informace k výstavě:

Název: Johann Adalbert Angermeyer (1674–1742) / Příroda v obrazárně

14. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

Komentované prohlídky a přednášky: 11. 1., 1. 2. 2018 v 10.30 a 17.00; 11. 2. a 4. 3. v 15.00

Oblastní galerie Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin. Každý čtvrtek je do galerie vstup zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *