Artalk.cz

TS: Pod povrchom

Pod povrchom / Monika Orémusová, Stanislava Kočišová, Dušana Vrbovská, Tatiana Jakubove, Peter Decheť, Miroslav Sandanus, Lenka Galisová, Michaela Thanová, Michael Luzsicza, Michaela Šuranská, Lenka Gašpariková / Kurátor: Ján Triaška / Kysucká galéria v Oščadnici / Trvanie výstavy:   12.12.2017 do 18.2.2018

 

Názov výstavy: Pod povrchom – Výstava študentských prác Katedry maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Vystavujúci autori: Monika Orémusová, Stanislava Kočišová, Dušana Vrbovská, Tatiana Jakubove, Peter Decheť, Miroslav Sandanus, Lenka Galisová, Michaela Thanová, Michael Luzsicza, Michaela Šuranská, Lenka Gašpariková

Kurátor: Ján Triaška

Organizátor: Kysucká galéria v Oščadnici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  Katedra maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Trvanie výstavy: 12.12.2017 do 18.2.2018

Miesto konania: Kaštieľ Oščadnica, Oščadnica 13,02301 Oščadnica

Výstava študentských prác s názvom “Pod povrchom” Katedry maľby FVU AU v Banskej Bystrici, prezentuje výber semestrálnych prác. Vzorka vystavených diel reflektuje spektrum nielen ateliérových programov na Katedre maľby, ale aj individuálne maliarske smerovanie a obsahové výskumy prezentovaných autorov. Súčasný jazyk maľby a tematické okruhy sú z viacerých dôvodov príznačné pre vystavenú kolekciu prác. Súkromné verzus verejné, spoločenské verzus individuálne, estetické verzus gýčové, pamäť verzus amnézia, kritické verzus apatické, to sú iba niektoré bázické, tematické uhly pohľadu na žitú realitu ktorá je predmetom výskumu uvedených študentov. Na výstave je možné vidieť autorské práce, ktoré sa vyjadrujú nielen k aktuálnym spoločenským témam, ale poukazujú na procesy a témy ktoré sú “pod povrchom” bežného vnímamia a reflektovania konzumenta. Z formálneho hľadiska ide o čerstvé a dynamické maliarske prevedenia tematických okruhov. V tom je zakotvené nielen hľadanie vlastného maliarskeho prejavu študentov Katedry maľby ale zúžitkovanie maliarskej tradície, jej následné negovanie a posúvanie hraníc maliarskeho média v kontexte súčasného umenia.

Prezentovaný súbor prác je výberom zo štyroch ateliérov Katedry maľby: Ateliéru kritickej analýzy obrazu (vedúci ateliéru doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.), Ateliéru klasických maliarskych disciplín (vedúci ateliéru prof. Ľudovít Hološka, akad.mal), Otvoreného ateliéru maľby (vedúci ateliéru Mgr.art. Rastislav Podoba, ArtD.), Ateliéru STARTUP (vedúci ateliéru doc.Mgr.art. Ján Triaška, ArtD.). Obsahová stránka ateliérovej výučby média maľby je koncepčne situovaná v kontexte súčasnej maľby. Plurálny charakter katedry zabezpečujú vyučujúci výtvarníci, ktorí vedú jednotlivé ateliéry a odborné predmety. Pri štúdiu maliarstva sa akcentuje otvorený dialóg medzi pedagógom a študentom. Reflektujú sa polohy maľby v rozpätí od mimetického po abstraktné zobrazenie.

Ján Triaška

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *