Artalk.cz

Do nového roku s novým Artalkem

Artalk běží ode dneška na tomto novém webu. Struktura publikovaného obsahu se příliš nezmění, nový Artalk však nabídne nové formáty – především denní zpravodajství v sekci Aktuality a brzy také delší eseje v sekci Artalk Revue. Doufáme, že pro Vás bude nová šablona přehlednější a že budete naše stránky i nadále navštěvovat v tak hojném počtu.

new_artalk
Vše nejlepší do nového roku s novým Artalkem. Ilustrace: Dana Balážová

Původně bylo naším záměrem strukturu webu „jen trochu zpřehlednit“ a nedělat radikální změny, v průběhu času se ale ukázalo, že něco takového prakticky není možné. Naší hlavní myšlenkou bylo spojit dvě dosud rozdělené části webu, tedy část obsahující autorské, redakčně zpracovávané texty, a část zpravodajskou a informační. Tuto „servisní“ rovinu našeho magazínu považujeme za důležitou a její předešlou strukturu i pozici v rámci webu jsme postupem času – i v návaznosti na statistiky návštěvnosti – vyhodnotili jako nevyhovující. Artalk je platformou pro kritickou reflexi aktuálního dění v oblasti výtvarného umění, případně architektury a designu, zároveň je však také podstatným zprostředkovatelem informací, zpráv, výzev či pozvánek, které přes něj proudí od institucí a jednotlivců k (odborné) veřejnosti. Největší prostor na hlavní stránce Artalku bude i nadále věnován redakčním článkům, tedy recenzím, rozhovorům či komentářům, v horní části budou nicméně oproti dřívějšku zvýrazněny také aktuální zprávy (nově i z infobanky České tiskové kanceláře) a fotodokumentace probíhajících výstav. Ve spodní části pak čtenář najde nejnovější příspěvky v rubrikách, jako jsou tiskové zprávy, doprovodné programy a monitoring médií.

Od nového webu jsme očekávali v první řadě přehlednost. Té jsme do určité míry podřídili i grafické řešení, které je velmi jednoduché, doufáme ale, že funkční. Při jeho tvorbě jsme museli vzít v potaz všechny historické verze a archivní obsah Artalku, který za bezmála deset let narostl do nezanedbatelného objemu, a zajistit, aby i při vyhledávání mezi nejstaršími články nečekalo uživatele nepříjemné překvapení v podobě chybějícího článku či obrázků. I přesto bude potřeba v následujících týdnech a měsících archiv Artalku procházet a napravovat případné chyby. Možnosti vyhledávání jsme však oproti staršímu webu rozšířili o filtrování výsledků dle autorů, rubrik či časového rozmezí a doufáme, že tato nabídka orientaci v archivu pro čtenáře usnadní.

Ve struktuře webu také přibyla sekce s názvem Artalk Revue. V tuto chvíli je ještě prázdná, její zprovoznění však už (doufejme) nebude dlouho trvat. Půjde o nový formát „časopisu v časopise“, který jednou až dvakrát ročně nabídne soubor několika delších textů koncipovaný externím editorem/kou. Každá revue bude obsahovat přibližně šest esejů psaných teoretiky/čkami a kritiky/čkami výtvarného umění, kurátory/kami, umělci/kyněmi či představiteli/kami jiných oborů v návaznosti na téma zvolené editorem/kou. Protože často půjde o poměrně dlouhé texty (nebo také jiné, např. obrazové formáty), budou všechny k dispozici i v PDF, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Rubrika Artalk Revue by měla přinášet původní i překladové články na aktuální témata, které se budou, ale někdy možná nebudou, přímo dotýkat výtvarného umění. Měly by zprostředkovávat současné myšlení o palčivých otázkách dneška, které se nutně promítají i do oblasti výtvarného umění a rozšiřují jeho kontext. Rádi bychom, aby sloužily jako zdroj informací a inspirace pro umělce/kyně, kurátory/ky i teoretiky/čky a doplňovaly tak každodenní publikační činnost Artalku zaměřenou na právě probíhající události a výstavy. Editorem prvního čísla Artalk Revue, které zveřejníme v příštích několika týdnech, je kurátor a teoretik umění Jan Zálešák, jehož výběr bude oscilovat kolem tématu těžby.

Protože jsme dosud nový web Artalku testovali jen v úzkém okruhu lidí, neměli jsme zatím možnost ověřit, že funguje správně na všech zařízeních, ve všech prohlížečích a jejich kombinacích. Je možné, že se objeví chyby a problémy především pokud jde o webovou rensponzivitu, tedy přizpůsobení šablony pro různá rozlišení, a že v detailech najdete na našich stránkách nepřesnosti. Rádi bychom Vás tímto požádali, abyste nám případné komplikace hlásili na mailovou adresu klara.pelouskova@artalk.cz, budeme se snažit všechny potíže co nejrychleji řešit. Zároveň prosíme o trpělivost, pokud vše hned nepoběží, jak má, kapacita a časové možnosti naší redakce jsou bohužel velmi omezené, a tak někdy věci trvají déle, než bychom si přáli. Děkujeme za pochopení a doufáme, že se na našich stránkách rychle zorientujete a jejich používání bude pro Vás příjemné. Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku a děkujeme za přízeň!

Za grafické řešení webu Artalku děkujeme Peteru Snohovi a za jeho naprogramování a zprovoznění Filipu Uhlířovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *