Artalk.cz

denní tisk 18. 12. 2017

Eliška Nová v Lidových novinách informuje o záměru ministerstva kultury získat do vlastnictví České republiky památník Jana Amose Komenského v Naardenu. Návrh na převod přišel už v roce 2012 z nizozemské strany, zabývat se jím ale začalo až současné vedení ministerstva. Převod by se mohl uskutečnit v rámci připomínky 350. výročí úmrtí Komenského v roce 2020 a 430. výročí narození o dva roky později.

David Půlpán v Mladé frontě DNES sleduje situaci kolem plánované přestavby Automatických mlýnů v Pardubicích na nové sídlo Východočeské galerie. Zaměřuje se na finanční stránku projektu, jelikož kraj v uplynulém týdnu schválil výši investice – 33 milionů za nákup hlavní budovy mlýnů, 7 milionů za právo stavby Centrálních polytechnických dílen. „Když si to od nás kraj koupí, za peníze, které tím získáme, vybudujeme v areálu dvě nová náměstí, jedno před areálem a další uvnitř.“ slibuje majitel stavby Lukáš Smetana.

Pavel Turek a Jan H. Vitvar sepsali pro nové vydání časopisu Respekt článek na téma rozrůstajícího se cestování za kulturou do Drážďan, Vídně a Berlína. „…zatímco rozdíl mezi tamními a zdejšími obchodními domy je minimální, pořád je tam něco, co v českém prostoru nenajdeme. Totiž kulturní nabídka, kvůli které se vyplatí do zahraničních destinací vyrazit na takzvané víkendové pobyty i kratší výlety.“

V novém vydání časopisu Týden vychází rozhovor Stanislava Hraběte s Josefem Ladou, synem Aleny Ladové a vnukem Josefa Lady. Rozhovor se týká především rodinných vzpomínek a spravování rodinného díla. „Vzhledem k tomu, že maminka jako akademická malířka doma malovala a otec pečoval o dědovo dílo, vyrůstal jsem mezi ladovskými obrazy, kresbami a knihami, které pravidelně vycházely. Přišel jsem ke všemu automaticky.“

V Týdeníku Rozhlas vychází krátká recenze Radima Kopáče na výstavu Muž s hořící hlavou! – Filla a surrealismus v pražském Museu Kampa. Výstava je podle Kopáče velmi dramatická, což koresponduje s jejím názvem. Vystavená díla obsahově propojuje se současností a konstatuje, že jejich sdělení je stále platné i v současnosti.

Další recenze, tentokrát na výstavu děl Josefa Lady v Tančícím domě, vychází v deníku Právo a jejím autorem je Jan Šída. Na výstavě oceňuje především její široké pojetí, které na jednu stranu umožňuje nejrůznějším vrstvám publika najít si v díle Josefa Lady svůj střed zájmu, na druhou stranu představuje Josefa Ladu jako univerzálního a velmi nadaného umělce, nikoliv pouze jako autora romantických vánočních výjevů, jak bývá často vnímán.