Artalk.cz

TZ: Výsledky 1. ročníku grantového program Perpedes 2017 nadace Agosto Foundation

Výsledky 1. ročníku grantového program Perpedes 2017 nadace Agosto Foundation / Praha / 16. 12. 2017

Správní rada nadace schválila k podpoře na doporučení odborné komise z 91 nominací, které nadace obdržela na základě veřejné výzvy s uzávěrkou 30. 9. 2017, celkem 12 nominovaných subjektů. Nadace vybrané spolky či jednotlivce podpoří celkovou částkou 660.000 Kč.

Komise a správní rada kladla při výběru důraz především na mezioborovou uměleckou spolupráci a výraznou orientaci na ekologická či sociální témata.

Pro nadační podporu byly vybrány následující subjekty:

Dobrá společnost (Zastávka 194), Chotěboř

Široký záběr a nepodbízivost celoročně intenzivní dramaturgie kulturního a vzdělávacího programu spolku považujeme za znatelně zásadní pro místní obyvatele a jejich vzájemnou sounáležitost. Prostřednictvím výjimečného komunitního projektu jsou diskutována důležitá sociopolitická témata v souběhu s aktivní kulturní a komunitní činností. Spolek získal do vlastnictví pozoruhodnou historickou budovu v centru města, což mimo jiné svědčí o odhodlání členů se komunitní činnosti dlouhodobě věnovat.

Navržená částka: 70.000 Kč

Punctum, Praha

Komunitní projekt Punctum je v rámci města Prahy zcela ojedinělým a svým zaměřením a dramaturgií programu nabízí funkční a důležitou alternativu v běžném kulturním a společenském provozu. Orientuje se především na experimentální hudební formace, které se snaží maximálně zpřístupnit široké veřejnosti a to pozoruhodně neelitářským přístupem a propracovaným vzdělávacím programem. Spolek se též výrazně angažuje v oblasti ekologické výchovy a prevenci problematických psychosociálních jevů.

Navržená částka: 70.000 Kč

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Spolek dlouhodobě a účinně působí jako významný pečovatel o veřejný prostor městské kulturní psychogeografe. Aktivně vystupuje jako kulturně politická opozice vedení města a jde o zajímavý příklad kulturního života či vzdělávání tzv. zdola. Dobrovolná občanská iniciativa vychází z přirozené potřeby péče o vlastní prostředí v duchovním i materiálním slova smyslu a to zejména na úrovni konstruktivní kritiky problematických jevů či funkcí města. Programové zaměření spolku je široké a na Ostravsku se za léta svého působení stala jeho činnost velice vyhledávanou. O svých aktivitách vydává nepravidelný časopis s mnoha odbornými texty, zaměřenými na aktuální témata a projekty spolku.

Navržená částka: 70.000 Kč

Zauhlovačka, Vratislavice n. Nisou

Objekt zauhlovací věže bývalého nádraží se stal před několika lety středobodem kulturního a komunitního života Vratislavic. Záslužná je jak záchrana unikátní stavby, která je možná jediným dochovaným exemplářem svého druhu, tak kulturní a osvětově-vzdělávací činnost svou pestrostí a vyhledávaností. Místní veřejnost a drobná podnikatelská sféra se hojně zapojuje do dobrovolných prací a aktivit či materiálně podporuje jednotlivé kulturní události, což svědčí mj. o schopnosti spolku vyvolat a udržovat všeobecný zájem a péči místních obyvatel o společné prostory města a kulturních hodnot.

Navržená částka: 70.000 Kč

Ku prospěchu, Chomutov

Spolek nápaditě a účinně propojuje sociální práci s kulturními aktivitami a vzdělávácí činností. Chomutov patří dlouhodobě k problematickým lokalitám na mapě ČR a spolek Ku prospěchu se s tímto negativním obrazem snaží bojovat. Zaměřuje se především na mládež, kterou se snaží aktivně zapojovat do příprav a organizace různorodých programů, nabízející možnosti tvůrčího vyžití v mnoha aktivitách kulturního, uměleckého či sportovně komunitního charakteru. Vysoce hodnotíme jejich všeobecný důraz na ochranu životního prostředí a eliminaci sociální či etnické nesnášenlivosti.

Navržená částka: 70.000 Kč

Knihovna Romafuturismo, Praha

Projekt knihovny a kulturního centra Romafuturismo je v Čechách naprosto ojedinělý. Záměr vybudovat přístupné kulturní a společenské centrum (zdaleka nejen) pro romskou minoritu, je důležitým krokem k pokusu o eliminaci rasové nesnášenlivosti, která je v ČR silně negativním jevem. Mizivé možnosti a prostředky, jak zajímavě a dlouhodobě prezentovat pozoruhodnost a rozmanitost romské či jiné minoritní kultury a umění v ČR, jsou jedním z velkých činitelů etnické nesnášenlivosti a neporozumění.

Navržená částka: 70.000 Kč

Chaos Střítěž

Vesnická galerie Chaos se za několik let své existence osvědčila jako pozoruhodný projekt, který programově cílí na veřejnost mimo města. Výstavní dramaturgie se orientuje především na umělce, věnující se tématům spjatých s venkovem, přírodou či ekologií, čímž se snaží srozumitelnou a blízkou formou přitáhnout pozornost neměstského publika k současnému umění. Galerie je rovněž napojena na dvě místní střední školy humanitního a uměleckého zaměření, kde vystavující umělci návazně častokráte přednášejí, či se věnují jiné, se současným uměním související vzdělávací činnosti.

Navržená částka: 40.000 Kč

Bludný kámen, Opava

Spolek působí dlouhodobě a vytrvale v regionu jako zázemí pro organické kulturní a umělecké dění a to v místě, které většinu současných živých aktivit není schopno aktuálně zhodnotit a podpořit. Má nezastupitelnou roli pro místní tvůrčí komunitu. Výjimečné programové zaměření prezentace kvalitního současného umění spolu se specifckým sociálním rozměrem práce je poměrně ojedinělé a v Moravskoslezském kraji zcela jedinečné.

Navržená částka: 40.000 Kč

Dům Válovek, Kladno

Jedná se o iniciativu a pokus o zahájení diskuse o pozůstalosti sester Válových v návaznosti na jejich kladenské rodiště a možnost, jak k domu, ve kterém žily a tvořily a v něm zachovalým artefaktům, přistupovat. Obecné povědomí o důležitosti uměleckého odkazu sester Válových v městě Kladně je v mnoha ohledech zcela nedostatečné a bez většího zájmu. Cílem projektu je probuzení zájmu a iniciaci kroků na úrovni města Kladna či apel na Národní galerii spolu s Ministerstvem kultury, vedoucí k ideové a fnanční investici do záchrany pozůstalosti.

Navržená částka: 40.000 Kč

Tereza Říčanová, Jihlava

Výrazná autorka nejen dětské ilustrace a literatury žije na statku v Mezné u Pelhřimova a její škála aktivního uměleckého působení, od realizací divadelních představení pro děti na vesnicích, tvůrčích  dílen a další pedagogické činnosti v regionu, je ojedinělá. Její projekt slibuje vizuální report každodenního života s krávou na vysočinském venkově, který by završila příprava publikace _“Kraví knížka“.

Navržená částka: 40.000 Kč

Andere Seite Studio a ASSociace, Almanach KubinStadt, Litoměřice

Almanach soustřeďuje výtvarné a literární práce umělců z litoměřického kraje a to zejména mladé a střední generace, čímž reflektuje aktuální tvůrčí a aktivní osobnosti regionu. Spolek se rovněž věnuje přípravě různorodých komunitních akcí a představuje důležitý prvek regionu. Rychlá rozebranost předchozích ročníků almanachu svědčí o velkém zájmu v místě působnosti.

Navržená částka: 40.000 Kč

Barbora Tichá a Valeč

Projekt záchrany zámku Valeč v bývalých Sudetech a hledání jeho nové funkce skrze pořádání výstav a mnohá setkávání nejen místních obyvatel, se zdá být dlouhodobě úspěšný a pro veřejnost přitažlivý. Kulturní život ve v podstatě vyloučené lokalitě zaostává a jakákoliv družná aktivita je velkým přínosem pro společné soužití.

Navržená částka: 40.000 Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *