Artalk.cz

TZ: Karolína Rossí a Viktor Takáč

Karolína Rossí a Viktor Takáč / Material Matters / Nevan Contempo / Praha / 24. 11 – 22. 12. 2017

Karolína Rossí a Viktor Takáč: Material Matters

Kurátorka: Tereza Jindrová

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Praha 3 – Zizkov

www.nevan.gallery

Viktor Takáč, ve své práci často akcentuje architekturu galerie jako autonomní narativní prostředek ve kterém na sebe vrství významy, vytváří mozaiky vztahů, situací, příběhů v přímé návaznosti na medium a jazyk pohyblivého obrazu / filmu, které dlouhodobě důsledně analyzuje a zkoumá. Takáč scény pracně rozebírá a důsledně – políčko po políčku – skládá do filmových či situačních novotvarů. Jako detektiv, pátrající po příčině zvratů, si Viktor všímá zdánlivě podružných detailů, jako jsou nehybné věci a bytosti, děje vypadávají z kompozice, extrémně dlouhých nebo krátkých časových intervalů.

V poslední době se jeho zájem programově orientuje na pole spoluprací s jinými umělci v nichž zkoumá propojování medií a autorských přístupů, které jednou podtrhuje, jindy použije na formální úrovni k podtržení vlastních významů.

Tyto principy byly započaté přizváním Takáče k esteticky a výtvarně spřízněného Michala Pěchoučka (Hodiny v Umění, Galerie GHMP 2011) a pokračovaly například ve skupinové výstavě Bezpředmětný film (Galerie TIC, 2013), zaměňující role umělce a architekta výstavy, či spoluprací s laureátkou Chalupeckého ceny Annou Hulačovou Litvanovou (Černé světlo, Galerie Fotograf 2015) atp.

Karolína Rossí studovala v atelieru Grafiky II pod vedením prof. Vladimíra Kokolii. Ve svých obrazech na plátně a akvarelových kolážích se dlouhodobě zabývá otázkou lidské mysli. Jakým způsobem pracuje ve chvíli očekávání ve chvíli, kdy není poznamenána vědomostí nebo zkušeností. Účel zobrazení limituje představivost. Síla sugesce je vyvolaná neúplností a limity samotného zobrazování.

Rossí vystavovala např. v galerii Kostka/ Meet factory (Kanon, s Annou Hulačovou a Terezou Příhodovou), participovala na performativním pop-upu Any day now a skupinové výstavě Centra M6 s názvem Urban pangea people v Karlín studios.

Material Matters

Výstava Material Matters volně navazuje na spolupráci autorů Takáče a Rossí na jednodenní výstavě To, co zbylo (Berlínskej model, 2016) při které došlo k propojení základních výrazových prostředků obou autorů – světelné projekce s nástěnným obrazem – a započala tak rámec hlubší analýzy výrazových prostředků obou autorů.

Material Matters je cestou k nahlížení skutečnosti. Ať se jedná o skutečnost subjektivní či objektivní, dvojice se zamýšlí nad materií hmoty jako analogii k míře procítění skutečnosti, jejího zažití, opravdovosti. Zkoumají materiál jako jeden z parametrů objektu, na který hledíme, ale zároveň analyzují, obrácenou logikou, subjekt kterým je na tento materiál nahlíženo. Je to cesta k opravdovosti nahlížené skutečnosti. Skutečnosti tím opravdovější, čím více jsme schopni rozeznávat její detaily.

http://www.viktortakac.cz

http://karolinarossi.blogspot.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *