Artalk.cz

TZ: Tadeáš Kotrba

Tadeáš Kotrba / Tři principy / Dům umění města Brna / Brno / 6. 12. 2017 – 4. 3. 2018

KOTRBA_POZVANKA

Tadeáš Kotrba: Tři principy

6. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Kurátorka: Jana Vránová

Vernisáž: 5. 12. 2017 v 19 h, tisková konference v 11h

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále, Malinovského nám. 2, Brno

Výstava představí nejnovější obrazy Tadeáše Kotrby, umělce mladší generace a absolventa pražské AVU. Malby vycházejí z autorova vnitřního světa, z jeho empatického vnímání jevů, které jej oslovují a o nichž přemýšlí v souvislosti s osobními zkušenostmi. Reflektují jeho konkrétní zážitky, vzpomínky i existenciální úvahy obecnějšího dosahu.

Motivy Kotrbových obrazů balancují na hranici dvou světů – reálného, současného, ve kterém se vyrovnáváme s problémy, a tušeného, neznámého světa, s nímž spojujeme vzpomínky na ty, kdo již nenávratně odešli.

Malířskou tvorbu Tadeáše Kotrby lze vnímat jako určitou formu deníku, introvertní autobiografické sdělení i symbolické zpodobnění úseků životní poutě člověka vystaveného nástrahám a nepřízni osudu. Jeho obrazy často evokují situace, které poznamenávají naše životy pocity osamocení, nejistoty a úzkosti; vycházejí z úvah a zamýšlení nad peripetiemi lidského života a nad nutností překonávat nejrůznější překážky. Osamocené postavy tak bloudí a prodírají se krajinou, labyrinty vegetace, které je pohlcují a z nichž lze jen obtížně uniknout. Motivy Kotrbových obrazů poskytují vícero interpretačních výkladů, nejsou ukotveny v konkrétním čase a prostoru – divák je může spojovat s vlastními prožitky a objevovat v nich sdělení, související s jeho osobními zkušenostmi.

Tadeáš Kotrba často vychází také ze svých záznamů z cest, kde jej inspiruje nové prostředí, genius loci míst, která poznává. Pracuje s úspornými prostředky, téměř realistická interpretace krajinného prostoru a architektury se prolíná s abstraktním projevem, subtilní kresba s razantním malířským gestem a lehce nanášenou stopou štětce. Příběhy jeho obrazů vypovídají o životních situacích širšího významového spektra, jsou spojeny s aktuálními podněty i s reminiscencemi minulosti, ovlivňujícími umělcovo vnímání současnosti.

Tadeáš Kotrba (*1986) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (2006). V roce 2012 ukončil studia na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Jiřího Lindovského, Jana Merty a Michaela Rittsteina). V roce 2011 absolvoval studijní pobyt v ateliéru malby na Central Saint Martins College of Art and Design, Londýn. Vystavuje od roku 2008. Žije a pracuje v Praze.

Doprovodný program:
17. 1. a 14. 2., 17 h – Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou a autorem

18. 2., 14–16 h – Domalovaný příběh – místa a vzpomínky / Výtvarná dílna s Tadeášem Kotrbou pro děti
4. 3., 14 h – Lektorská komentovaná prohlídka výstavy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *