Artalk.cz

Sloučení mostecké galerie a muzea projedná kraj

Záměr sloučit muzeum a galerii v Mostě budou za dva týdny projednávat krajští zastupitelé. Ještě předtím bude s vedením kraje hovořit o záměru, proti kterému vznikla petice, mostecký primátor Jan Paparega (za Severočeši Most). Konečné slovo budou mít zastupitelé kraje, který obě organizace zřizuje.

V galerii se tak jako v několika jiných krajských institucích koná výběrové řízení na ředitele, dosavadní šéf Petr Svoboda se ale do soutěže nepřihlásil a z čtyř dalších uchazečů výběrová komise nikoho nedoporučila. Vznikla tak varianta sloučit muzeum a galerii. „Pan ředitel mosteckého muzea (Michal Soukup) je kreativní člověk, velice schopný manažer, z mého pohledu nevidím problém, proč by tyto dvě organizace nebyly sloučeny,“ řekl ČTK náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Proti záměru se postavili někteří odborníci a vznikla petice. „Rádi bychom vás vyzvali k aktivní podpoře, která by měla vést k záchraně kulturní instituce prezentující současné veřejné umění. Bylo by dobré a žádoucí v tak zatíženém regionu jako Mostecko mít instituci prezentující živé umění na mezinárodní úrovni,“ uvedl na zasedání mosteckých zastupitelů koncem minulého týdne galerista Luděk Prošek, jeden z iniciátorů petice.

Z odborného hlediska je podle petice sloučení problematické a může vést až k zániku přidružené organizace, kterou by byla galerie. Petici podpořilo podpisem k dnešnímu dni 187 lidí. „Využijte všechny své nástroje k udržení galerie,“ vyzval mostecké zastupitele Prošek. Primátor Paparega uvedl, že na toto téma bude jednat s vedením kraje. Galerie se zastala i náměstkyně primátora Markéta Stará (Severočeši Most), která uvedla, že organizace pořádá řadu akcí.

Podle náměstka hejtmana je problém sehnat kvalifikované lidi na pozici ředitele. „Dneska jdou cestou slučování i jiné kraje a my jsme si tím v minulosti prošli v oblasti sociální,“ řekl Klika. Pokud by záměr 11. prosince krajští zastupitelé schválili, zaměstnanci galerie přejdou pod mostecké muzeum.

Ústecký kraj odvolal na jaře pět ředitelů muzeí a galerií. Vedení kraje to zdůvodnilo tím, že tito ředitelé neprošli výběrovým řízením. Proti tomu se postavila odborná veřejnost. Zatímco děčínské a chomutovské muzeum má nové vedení, lounskou a litoměřickou galerii povedou dosavadní ředitelé. Nový bude ředitel teplického muzea, ten současný se rozhodl odejít do důchodu, výběrové řízení se opakuje, do prvního se přihlásili dva uchazeči a komise ani jednoho nedoporučila.

Zdroj: ČTK

Komentáře

  • Ing. Boček Bohuslav

  Sloučení mostecké galerie a muzea ………

  Na předmětný článek musím, vzhledem k tomu, že se v něm vyskytly některé nepřesnosti reagovat.
  Zaprvé je to zmiňovaný zájem současného ředitele odejít do důchodu. Tento úmysl jsem nikde neventiloval. Naopak, tím, že jsem se přihlásil do vyhlášeného výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Regionálního muzea v Teplicích p. o. s datem konání 11.10.2017 jsem dostatečně deklaroval svůj zájem pokračovat v rozpracovaných záměrech. To, že Rada svým usnesením č. 069/27R/2017 bodem A) vzala na vědomí Zápis z výběrového řízení ze dne 11.10.2017a nejmenovala nového ředitele je plně v její kompetenci.
  Dále Rada výše uvedeným usnesením bodem B) souhlasila s vyhlášením (ne opakováním)
  nového výběrového řízení na obsazení této funkce s termínem podání přihlášek do 23.11.2017.
  Důvodem toho, že jsem se do tohoto výběrového řízení nepřihlásil není zájem o odchod do důchodu, ale skutečnost, že nejsem typ obchodního zástupce, který když je vyhozen dveřmi, snaží se dostat dovnitř oknem.
  Okrajově bych se chtěl vyjádřit k záměru sloučení muzea a galerie v Mostě. Osobně mi na této koncepci vadí to, že nebyla diskutována širší odbornou veřejností kde by se posoudil její odborný, ekonomický, organizační a PR dopad na obě instituce. Je zarážející, že tato koncepce vznikla spontánně jako reakce na negativní výsledek výběrového řízení na post ředitele/ředitelky Galerie v Mostě jejíž kulturní hodnota a renomé jsou nepopiratelné.

  Ing. Boček Bohuslav
  ředitel Regionálního muzea v Teplicích, p.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *