Artalk.cz

TZ: Brno Artists in Residence / Oliver Musovik

Přednáška Olivera Musovika / Brno Artists in Residence / Dům umění města Brna / Brno / 4. 12. 2017 v 17h

Oliver Musovik_photo

Přednáška Olivera Musovika

4. 12. 2017 v 17h

Oliver Musovik o své práci i umělecké scéně ve Skopje

Rezident Domu umění Oliver Musovik (MK) ve své přednášce představí svoji dosavadní, zejména fotografickou, tvorbu, která se vyznačuje bohatou narací, průzkumem míst i každodenního života v kontextu dnešní postsocialistické, postjugoslávské makedonské společnosti. V druhé polovině přednášky promluví o angažované umělecké scéně ve Skopje, která se v posledních letech aktivně vyvíjí v opozici vůči autoritářskému režimu (do počátku roku 2017) ‒ představí aktivity iniciativy KOOPERACIJA a dalších umělců ze současné umělecké scény. Přednáška bude vedena v angličtině.

Dům pánů z Kunštátu ‒ ateliér

Artist lecture held in English

vstupné 20 Kč

 

Oliver Musovik se narodil v roce 1971 v makedonské Skopji (v tehdejší Jugoslávii), kde žije a pracuje. Absolvoval Filozofickou fakultu ve Skopji v roce 1977, MFA v roce 2004. Má na kontě více než 15 samostatných výstav. Zúčastnil se i mnoha mezinárodních přehlídek, například AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPE – Tendencies of Engaged Post-Yugoslav Contemporary Photography, 2012-14, HISTORY, MEMORY, IDENTITY: Contemporary Photography from Eastern Europe v Modeně v roce 2009, 3. bukurešťské bienále v roce 2008, 1. bienále současného umění “Heterotopia” v Soluni v roce 2007, “The Gorges of the Balkans” v Kasselu v roce 2003, Manifesta 4 – Evropské bienále současného umění ve Frankfurtu v roce 2002, 6. istanbulské bienále v roce 1999.

Zúčastnil se pěti rezidenčních programů: Embassy of Foreign Artists, Ženeva, Švýcarsko, 2016; umělecký prostor Geumcheon v Soulu, Korea, 2014; Domaine de Kerguehennec, Bignan, Francie, 2008; Storefront for Art and Architecture, New York, USA, 2006 (ArtsLink); Kuenstlerhaus Boswil, Švýcarsko, 1999. Jeho práce jsou součástí několika veřejných sbírek, například v Muzeu současného umění ve Skopji; v Muzeu moderního umění v Lublani; v Národním muzeu v Černé Hoře v Cetinji; Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Jeho práce byly publikovány v uměleckých časopisech a knihách včetně “Autobiography” (Thames and Hudson, 2004), “Vitamin Ph – New Perspectives in Photography” (Phaidon, 2006), “Photo Art, Photography in the 21st. Century”, (Dumont 2007 / Aperture, 2008).

 

www.olivermusovik.tk

 

Ve svých pracích zkoumám rozmanité lidské chování a jednání, zajímá mě koncept identity v úzkém vztahu k pojmům jako je místo a každodennost. Primárně pracuji s fotografií a instalacemi v kombinaci s texty, obvykle se jedná o krátké anekdotické příběhy z mého vlastního života, které zorganizuji podle své subjektivní taxonomie. Můj styl fotografování je nenáročný, někde mezi domácími momentkami a etnografickou nebo policejní fotografií. Mé práce kolísají mezi dialogem s dějinami umění a osobní, intimní inspirací. Jakožto umělec z bývalé Jugoslávie (nyní Makedonie), kterému je vlastní humor a sebereflexivní ironie, často při práci s lokální historií, pamětí místa, odcizením, stereotypy a společenskými vztahy v konkrétním sociokulturním kontextu vycházím z vlastní zkušenosti se současnou postsocialistickou přechodnou společností.“

 

Během své účasti na rezidenčním programu Brno Artists in Residence by rád pracoval na výzkumném fotografickém projektu zkoumajícím socialistické dědictví moderní architektury, což je téma, které nyní přitahuje zvýšenou pozornost díky snahám toto dědictví zachovat. Doufá, že v moderní architektuře z dob socialismu objeví paralely mezi dvěma městy, Brnem a svou rodnou Skopjí.

 

Rezidenční pobyt umělce v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Fotografie: https://goo.gl/LoYNzr

Brno Artists in Residence

Mezinárodní rezidenční program je jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna; jeho cílem je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Umělcům na rezidenci je poskytováno ubytování, ateliér, případně honorář. Výstupy rezidentů jsou prezentovány v Galerii G99, jejíž program je od roku 2017 úzce provázán s chodem rezidenčního programu.

Více: http://www.dum-umeni.cz/cz/rezidence/informace
Aktuální informace o rezidencích můžete sledovat také na: www.facebook.com/BrnoAiR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *