Artalk.cz

Cena pre mladých kritikov

Cena pre mladých kritikov / do 23. 11. 2017

Na Slovensku vzniká prvé ocenenie pre mladých kritikov súčasného výtvarného umenia, Cena ASK?. Ocenenie je súčasťou novovzniknutej Akadémie súčasnej kultúry ASK?, ktorej cieľom je vychovať novú generáciu umeleckých kritikov.

„Dlhodobo pociťujeme nedocenenie práce kritikov na Slovensku a nezáujem o kritické písanie u mladých ľudí. Naším cieľom je motivovať a podporiť mladých teoretikov umenia a žurnalistov v písaní o súčasnej umeleckej tvorbe na Slovensku a tým pádom slovenské umenie zviditeľniť.“, prezrádza Christian Potiron, riaditeľ Nadácie – Centrum súčasného umenia, ktoré akadémiu organizuje.

Do Ceny ASK? sa môžu prihlásiť mladí kritici súčasného umenia do 40 rokov (v deň vyhlásenia laureáta max. 39 rokov) bez ohľadu na ich obor vzdelania. Kandidáti prihlasujú publikované texty v slovenskom jazyku v rozmedzí 3000 – 6000 znakov (u publikovaných textov autor uvedie meno editora, kde/kedy bol text publikovaný a dodá autorizáciu potrebnú na opätovné uverejnenie textu), prípadne ešte nepublikované texty. Každý kandidát prihlasuje iba jeden text. Prihlásené texty musia reflektovať aktuálne témy slovenskej umeleckej obce, výstavy realizované na Slovensku za dané obdobie, alebo sa venovať tvorbe finalistov COČ 2017. Texty zasielajte do 23. 11. 2017 na email info@oskarcepan.sk.

Porotcami, ktorí nebudú hodnotiť len samotný text, ale aj potenciál autora stať sa budúcim kritikom umenia, sú Michal Novotný, Michal Murín a Jana Németh. Všetci členovia poroty majú bohaté praktické skúsenosti s umeleckou kritikou. Laureát prvého ročníka Ceny ASK? bude vyhlásený 29. 11. 2017, počas vernisáže výstavy minulých laureátov Ceny Oskára Čepana, dua Julie Gryboś a Barbory Zentkovej (2016) a Radka Brousila (2015), v Novej Cvernovke v Bratislave.

Súčasťou Akadémie súčasnej kultúry je aj séria troch celodenných workshopov zameraných na kritiku súčasného výtvarného umenia na Slovensku. Prvý prebehne 19. 11. 2017 počas Čepan víkendu v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, jeho garantom bude Michal Novotný. Ďalšie workshopy sa odohrajú v Bratislave a v Košiciach v nasledujúcich mesiacoch.

Cenu ASK? organizuje Nadácia Centrum súčasného umenia. Ocenenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a BSK. Hlavným partnerom projektu je Slovart.

Kontakty:

Lucia Horňáková, PR +420 731 306 631
Vizuál Ceny ASK?  na stiahnutie:

https://www.dropbox.com/sh/eafrave181rbeff/AADuW4mC6uXY3HQHzTLu7-pAa?dl=0


Michal Novotný (CZ) je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho menovala za jedného z 20 najvplyvnejších mladých kurátorov sveta. V roku 2016 sa stal laureátom Ceny Věry Jirousové odovzdávanej mladým začínajúcim a etablovaným kritikom výtvarného umenia.

Michal Murín (SR) je umelec a pedagóg. Popri umeleckej tvorbe sa venuje aj teoretickej a publicistickej reflexii vybraných okruhov súčasného výtvarného umenia (performancia, umenie akcie, umenie zvuku, nové média, digitálne média, intermédia a pod.), ktoré publikuje doma aj v zahraničí.

Jana Németh (SR) začínala ako reportérka v rádiu Devín, v rokoch 2010 až 2014 bola kultúrnou redaktorkou denníka SME. V Denníku N píše od januára 2015 najmä o umení, dizajne a architektúre.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *