Artalk.cz

denní tisk 20. 10. 2017

Prvním výsledkem spolupráce ostravské galerie PLATO se zdejší Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou je instalace objektu Jiřího Kovandy v prostoru otočných dveří rektorátu. „Z pohledu člověka procházejícího dveřmi se čas na ciferníku, vyměřovaný ručičkami, zdánlivě zastavil. Ten, kdo dílo pozoruje z chodníku nebo z vestibulu, vidí ručičky otáčet se v souladu s tím, jak často dveřmi někdo během dne prochází,“ popsal dílo Aleš Honus v regionálním vydání Práva.

Do Západočeské galerie v Plzni se přesunula z Arcidiecézního muzea v Olomouci výstava o eucharistii a jejím zpodobení především ve středověkém umění. Podrobněji výstavu spolu s citacemi kurátora Petra Jindry popisuje regionální Právo.

Magdalena Čechlovská v Hospodářských novinách rekapituluje výstavy právě otevřené ve Veletržním paláci. Za nejvýraznější označuje projekt Manifesta Juliana Rosefeldta, ve kterém herečka Cate Blanchett v různých rolích čte umělecké manifesty. „I když v porovnání s jarní sérií vernisáží devíti výstav (…) působí nejnovější nabídka skromněji, není v silách člověka všechny nové výstavy vstřebat při jedné návštěvě.“

Svatopluk Klimeš vystavuje v pražské Galerii Smečky díla vytvořená za pomoci ohně. „Ačkoliv využívá v drtivé většině papír, oheň a popel, ze kterých vytváří podivuhodné koláže, neulpívá pouze v neuchopitelné abstraktní tvorbě. Bere ji spíše coby východisko a z jejího fundamentu se posouvá k reálnějším a hmatatelnějším prvkům,“ píše Jan Šída v Právu.

V magazínu ego! Hospodářských novin představuje Magdalena Čechlovská první retrospektivu sochaře Milana Beránka, kterou uspořádal Arthouse Hejtmánek. Díla jednaosmdesátiletého umělce Hejtmánek prakticky zachránil, jelikož jejich autor musel opustit byt, ve kterém byly uloženy: „Sochařův byt sloužil také jako ateliér a galerie. Barevně natřené poličky byly posety desítkami plastik, na zdech visely asambláže a objekty v promyšlených kompozicích a mezi tím vším se vinula popínavá pokojová rostlina.“

Většina deníků a Události v kultuře informují o nejnovějším rozhodnutí pražského Městského soudu, že Muchova Slovanská Epopej patří městu Praze, nikoliv malířovu vnukovi Johnovi.