Artalk.cz

17. 10. 2017 / Podoby interpretácie vo vizuálnom umení

Prvý človek bol umelec 2 / Michal Šedík – Podoby interpretácie vo vizuálnom umení (prednáška) / Stredoslovenská galéria / 17. október 2017 o 17.00 hod.

unnamed (4)

Pozývame Vás na októbrové podujatia, ktoré pripravujeme v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 2. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. V októbri návštevníkov čakajú prednášky, komentovaná prehliadka, autorské čítanie a hudobný workshop.

V utorok 17. októbra 2017 o 17.00 hod. srdečne pozývame na prednášku Michala Šedíka, vedúceho Katedry filozofie FF UMB, ktorá bude úvodom do problému interpretácie vo vizuálnom umení.
Michal Šedík predstaví rôzne podoby interpretačného procesu vo vizuálnom umení, kde na jednej strane vystupuje interpretácia ako teoretická reflexia stretnutia s dielom a na strane druhej interpretácia ako tvorivý umelecký postup. Prednáška bude tiež analyzovať jednotlivé aspekty interpretácie (akými sú: cieľ interpretácie, zámer umelca a objekt interpretácie) a načrtne prístupy z hľadiska rozličných disciplín (semiotika, psychoanalýza, sociológia, filozofia a pod.). Jednotlivé problémy budú predstavované na analýzach konkrétnych umeleckých diel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *