Artalk.cz

denní tisk 25. 9. 2017

V Pražákově paláci v Brně byla zahájena výstava finalistů letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého. Magdalena Čechlovská pro Hospodářské noviny představila jednotlivé finalisty i jejich projekty – videa Martina Kohouta a Dominika Gajarského, prostorové instalace Richarda Loskota a Romany Drdové a sérii maleb Viktorie Valocké.

Informace o výstavě Tenkrát v Evropě v plzeňské Západočeské galerii, doplněné o vyjádření kurátorek a ředitele galerie, přináší v Mladé frontě DNES Barbora Němcová. „Umělecká díla z třicátých až padesátých let minulého století – obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika – jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období,“ uvedly Hana Rousová a Marie Klimešová.

Nádražní budova v Bubnech se v průběhu příštího roku začne měnit na Památník ticha, připomínku osudů Židů, kteří byli za 2. světové války z tohoto nádraží odvezeni do koncentračních táborů, píše Martin Bajtler v Mladé frontě DNES. Stavební povolení na přestavbu nádraží získali tvůrci památníku už v roce 2016. „Současný vlastník, kterým je Správa železniční dopravní cesty, už však s budovou jako s nádražím nepočítá, proto jsme si mohli dovolit vypsat rozsáhlejší architektonickou soutěž.“ uvedl Pavel Štingl, ředitel sdružení Památník Šoa.

Martin Modrák se v novém vydání časopisu Respekt v článku s příznačným názvem Umělec z křemíku věnuje otázce kreativity počítačů. „Je kreativita vlastní pouze člověku?“ ptá se a seznamuje čtenáře s možnostmi tvorby hudby, básní nebo obrazů skrze počítač. „V jistém smyslu se (…) algoritmy stávají novým uměleckým médiem – stejně jako avantgarda první poloviny minulého století milovala film a fotografii, protože umožňovaly úplně nové výrazové prostředky, je nyní mnoho umělců fascinováno možnostmi algoritmů.“