Artalk.cz

TS: Kristián Németh

Kristián Németh — Crack / Kurátor: Ľuboš Lehocký / Galéria mladých, Nitra / Trvanie výstavy: 14. 9. – 22. 10. 2017

nemethbanner-940x427

Kristián Németh sa doposiaľ vo svojej tvorbe často vracal najmä ku kritickému dialógu so súčasnou katolíckou cirkvou. Výstavou Crack v Galérii mladých v Nitre sa však odkláňa od v minulosti pertraktovaných tém a vymedzených rámcov a svoje vyjadrenia buduje interpretačne otvorenejšie a všeobecnejšie. Jeho aktuálne inštalácie sú svojim koncíznym, úsporným, subtílnym, ale znepokojivým výrazom podobné tým z minulosti, no prekračujú staršie tematické a ideové horizonty.

Autor tu už nereflektuje napríklad trieštiaci sa vzťah konkrétneho jednotlivca k inštitúcii cirkvi, ale všíma si samotnú krehkosť ako fenomén, ktorý prestupuje akýkoľvek vzťah. Krehkosť je tu nahliadaná ako symbolická kvalita, všeobecný princíp či tušená a znenazdajky odhalená vlastnosť vecí, ľudí, hodnôt.

Némethove aktuálne práce možno vnímať aj ako krehké pomníky a pomníky krehkosti ako takej. Sú to opozitá monumentov konkrétnych historicko-politických udalostí alebo osobností, ktoré vídame v uliciach a na námestiach v podobe masívnej bronzovej hmoty, ktorá neraz stojí na krehkejších základoch ako autorova dočasná krištáľová architektúra v Nitrianskej galérii.

Ľuboš Lehocký


Kristián Németh (1983) absolvoval v rokoch 2008 – 2014 štúdium v intermediálnom ateliéri IN na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením prof. Ilony Németh. Od roku 2016 pôsobí ako doktorand na katedre Socha, objekt, inštalácia pod vedením Martina Piačeka. V roku 2015 získal hlavnú cenu v ESSL Art Award. Vystavoval na Slovensku a v ďalších krajinách Európy, žije v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *