Artalk.cz

TS: Kinder, Küche, Kirche

Kinder, Küche, Kirche / Vystavujúci autori: Jerguš Gálik, Dávid Kurinec, Štefan Sekáč, Zuzana Svatíková, Adam Svatík / Kurátor: Martina Vyskupová / Nitrianska galéria, Bunker / Vernisáž: štvrtok 21. septembra 2017 o 18.00 hod / Trvanie výstavy: 21. 9. – 22. 10. 2017

bannerKiKu-940x399

Výstava Kinder, Küche, Kirche predstaví spoločný projekt študentov Katedry úžitkového umenia bratislavskej VŠVU Jerguša Gálika, Dávida Kurinca, Štefana Sekáča, Zuzany Svatíkovej a tiež Adama Svatíka. Je vytvorený a reaguje priamo na galerijný priestor Bunkra, v ktorom bude výstava inštalovaná. Jej názov sa vzťahuje k obdobiu Slovenského štátu (1939 – 1945) – odkazuje na heslo „Deti, kuchyňa, kostol“, ktorým bol po vzore nacistického Nemecka podporovaný stereotyp ženy – matky. Bola definovaná ako starostlivá a obetavá bytosť, ktorá je potrebná v domácnosti a má vychovávať deti, čo bolo považované za vzor dokonalosti. Táto definícia z veľkej časti mýtizujúca jej úlohu, polarizovala mužský a ženský svet a zdôrazňovala mužskú nadradenosť a ženskú podriadenosť. Napriek rôznym sociálnym klišé, ako aj ideologickým významovým rovinám (radikálnym a extrémistickým teóriám alebo myšlienkam feministického hnutia) je žena aj dnes vnímaná ako tvorkyňa útulného domova a strážkyňa rodinného krbu.
Ústredným motívom prezentovaného projektu je otázka postavenia ženy v súčasnosti ako dôležitého prvku nielen v rodine, ale aj v celej spoločnosti. Túto skutočnosť autori sčasti ironizujú a dávajú ju do súvislosti so súčasnými často prehnanými a vyhrotenými spoločenskými náladami spojenými s extrémistickými a radikálnymi politickými názormi a prejavmi. Hravou, zámerne gýčovou formou sa pokúšajú navodiť príjemnú atmosféru v priestore, ktorý sám o sebe evokuje negatívne pocity (bunker je obrannou stavbou určenou na ochranu, ktorá súvisí primárne s obdobím vojny a bojov). V jednej časti budú inštalované predmety dennej spotreby z porcelánu, keramiky a skla spolu s ďalšími artefaktmi, ktoré navodzujú každodenný život a domácnosť v kontexte spomínaného výstavného miesta. V ďalšej časti budú prezentované objekty a inštalácie, ktoré pripomínajú akýsi absurdný posvätný priestor v nadväznosti na predtým zmienené, niekedy nezmyselné ideológie. Výtvarníci spoja svoj umelecký prejav v podobe autorských diel vlastného výtvarného zamerania s rôznymi formami digitálnych technológií a prvkami site specific a performatívneho umenia.


Jerguš Gálik, Štefan Sekáč, Zuzana Svatíková a Dávid Kurinec sú študentmi posledného ročníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Katedre úžitkového umenia v Ateliéri keramiky (u MgA. Daniela Piršča) a v Ateliéri skla (u Mgr. Art. Patrika Illa). Zúčastnili sa na zahraničných stážach v Poľsku, Izraeli a Estónsku. Vystavovali v rámci študentských skupinových výstav doma aj v zahraničí. Adam Svatík je študentom Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe v odbore Filozofia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *