Artalk.cz

21. 9. 2017 / Práca vs. Ikony

Práca vs. Ikony – projekcia dokumentárnych filmov s diskusiou / Medium, Bratislava / 21. 9. 2017 o 16:00 hod

medium_diskusia.indd

Ako dokumentovať architektúru a ako archivovať jej tvorcov? Ako neskĺznuť k popularizácii na úkor kritického zhodnotenia? Ako udržať záznam v diskurzívnom rámci?

štvrtok 21. septembra 2017

16:00 Vladimír Dedeček: PRÁCA, dokumentárny film, 53:09min
tvorcovia: o.z. ARCHIMERA

Projekt Vladimír Dedeček: PRÁCA je sondou do myslenia architekta, ktorého dielo stále živo rezonuje v Slovenskom architektonickom diskurze a dodnes významne formuje priestor a identitu viacerých slovenských miest. Vladimír Dedeček (1929) je neprávom známy predovšetkým ako autor kontroverzných, monumentálnych diel a konceptov.

Cieľom dokumentu je sprostredkovať intimitu Dedečkovho súčasného životného prostredia, jeho myslenie a pohľad na minulosť i dnešok. Odhaliť, ba priam demonštrovať špecifickú metódu navrhovania, ktorá podľa jeho slov nie je umeleckou tvorbou „ale predchodcom akéhosi automatického, počítačového navrhovania“.
17:00  IKONY – ŠTVOREC vs. KRUH, dokumentárny film, 27:57min
tvorcovia: ARCHTUNG, Filmaari

Dokument IKONY mapuje tvorcov, ktorí stoja za najvzácnejšími povojnovými stavbami na Slovensku. Dnes sa však častokrát nestretávajú s uznaním verejnosti. Dokument Kruh vs. štvorec zachytáva Ivana Matušíka (1930), žiaka Ivana Belluša, kotrý vo svojej tvorbe predstavuje jeden z vrcholov slovenskej architektúry. Aj jeho zásluhou vznikol v dobe strnulosti a neinvečnosti malý ostrov nezávislého architektonického myslenia.

18:00 Diskusia s tvorcami dokumentov Martinom Zaičkom (Archimera) a Adamom Gajdošom (Archtung) s architektkou a kritičkou Máriou Topolčanskou

 

Maria Topolčanská je architektka a vysokoškolská učiteľka. Žije v Prahe, kde vedie platformu pre vzdelávanie v architektúre Fake Cities True Stories, v rámci ktorej pracuje na editorských a kurátorských projektoch. Od roku 2016 vedie verejné programy prednášok a diskusií Visiting Planners a Visiting Editors v spolupráci s galériami Praha/4AM v Brne a VI PER a norma space v Prahe. V súčasnosti učí na Katedre dejín umenia na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Koordinuje magisterský a výskumný program na škole architektury ARCHIP. Absolvovala Fakultu architektúry STU v Bratislave v ateliéri Ivana Gürtlera, magisterské štúdium architektury a urbánnej kultury a doktorandské štúdium teorie a histórie architektury na ETSAB UPC v Barcelone. V rokoch 2000-2003 autorsky spolupracovala na projektoch sociálneho bývania a verejného priestoru v Katalánsku. V rokoch 2003-2014 sa podieľala na výskumných projektoch Oddelenia architektury ÚSTARCH SAV. Je spoluautorkou kníh: Bratislava: atlas sídlisk 1950 – 1995; Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku. Bola kurátorkou a spoluautorkou výstavného projektu Metamorfózy Aleny Šrámkovej a Ferdinanda Milučkého v Kine Čas realizovaného v čs. pavilóne na Bienále architektury v Benátkach v roku 2004. V rokoch 2007-2013 bola asistentkou ateliéru Ivana Gürtlera  a viedla VISA seminár o stredoeurópskej urbanite pred a po roku 1989 na FA STU, na ktorom so študentami vydávala fanzín Fakezine.

Adam Gajdoš (Archtung) je študentom architektúry na Technische Universität vo Viedni. Je jedným zo zakladajúcich členov združenia Archtung, v ktorom sa po spolupráci na projektoch Noc architekúry a Mies. SK prevažne venuje projektu Ikony. Za najdôležitejšiu časť projektu považuje schopnosť rozpoznať hodnotnú slovenskú modernú architektúru a prezentovať ju domácemu i zahraničnému publiku. V minulosti stážoval vo viacerých architektonických ateliéroch v Bratislave a strávil sedem mesiacov vo viedenskom ateliéri AllesWirdGut, kde pracoval na architektonických súťažiach.

Martin Zaiček (Archimera) absolvoval v roku 2012 štúdium na Katedre architektúry VŠVU. Momentálne je doktorandom na Fakulte architektúry STU, kde sa venuje výskumu architektúry neskorého modernizmu v slovenských kúpeľoch. Pôsobí v o.z. Archimera a v umeleckej skupine Opustená (re)kreácia. Venuje sa multižánrovým a interdisciplinárnym projektom, ktoré prepájajú architektúru s inými médiami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *