Artalk.cz

TS: Martin Špirec

Martin Špirec / Missing link: Comming soon / SODA screens 02, Soda Gallery / 13. 9. 2017 o 19:00 hod

unnamed

SODA gallery Vás pozýva na druhé premietanie video artu

SODA screens 02

13. SEPTEMBER 2017 o 19.00

SODA gallery

MARTIN ŠPIREC

MISSING LINK: COMING SOON

autorská explikácia

Prezentované video

MISSING LINK: COMING SOON

16 min, Rok 2017

Réžia: Matin Špirec

Kamera/Strih: Tomáš Kmeť, Katarína Morháčová

viac informácií a registrácia na www.sodascreens.com

 

Martin Špirec

Martin Špirec je multimediálny vizuálny umelec, ktorý sa na svet díva citlivo, cez ružové okuliare popkultúry i ďalekohľad do minulosti. Vyštudoval VŠVU v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako asistent v Ateliéri + – XXI Prof. Fischera na Katedre maľby a iných médií.

MISSING LINK: COMING SOON

Vo svojom dlhotrvajúcom projekte Missing Link sa zaoberá hľadaním chýbajúceho článku. Chýbajúci článok je možné interpretovať v niekoľkých rovinách, vo viacerých súvislostiach a v rôznych sférach, resp. odvetviach. Pre potreby projektu pracuje aj s prapôvodným významom tohto slovného spojenia, a teda s chýbajúcim článkom v rodostrome človeka. V súvislosti s týmto chápaním sa viacúrovňovo „pohráva“ s témou pra-človeka, hľadá a pokúša sa nachádzať rôznymi výtvarnými technikami práve ten moment, kedy sa, obrazne, človek stal človekom. Kedy, ako a prečo sú pradávne otázky, na ktoré sa ľudstvo (neprestávajúc) snaží nájsť odpovede. Hľadá impulz, ktorý viedol k vzpriameniu sa, k použitiu nástroja, k uvažovaní o vlastnej duši, k výtvarnému prejavu a podobne.

Súčasťou videoeventu sú viaceré videá, ktoré sa viažu k tomuto môjmu umeleckému hľadaniu. Keďže je to niekoľkoročný projekt, vedie cez rôzne cesty, po rôznych (vývojových) vetvách. Niektoré z nich sa časom ukázali ako slepé, iné museli dozrieť, vyvinúť sa. Prvýkrát na ňom však odprezentujem hlavne video s názvom Missing Link: Coming Soon, ktoré je súčasným zavŕšením mojich snáh obsiahnuť tému Missing Link-u. Podnetom a nepopierateľným inšpiračným zdrojom k jeho nakrúteniu je úvodná sekvencia filmu 2001: Vesmírna odysea od Stanleyho Kubricka (2001: A Space Odyssey, 1968), ktorý vznikol podľa rovnomennej predlohy Arthura C. Clarka. V nej skupina hominidov po náhlom a nečakanom objavení sa tajomného kvádra zmení svoje správanie a objaví použitie nástrojov, vraždu. Túto pasáž som stvárnil za pomoci ne-hercov, ktorí akoby nacvičujú danú sekvenciu pre film, ibaže v civile, bez prísne rozdelených rolí. Ne-herci sú bez kostýmov, bez masiek, rekvizity sú ľubovoľné, postavy variabilné. Dôležitý je príbeh, jeho emócia, spôsob vtelenia sa do metafory, ktorou táto scéna nepochybne je. Pretože aj tu je tým najdôležitejším hľadanie toho „správneho“ impulzu, bodu zvratu či zrodu podobenstva, pokojne aj prvotného hriechu cez vhľad do života hominidov skrz zjavenie sa tajomného kvádra, ktorý môžeme interpretovať mnohými spôsobmi.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *