Artalk.cz

26. 9. 2017 / Konference Historik umění Jaromír Neumann

Konference o historikovi umění Jaromírovi Neumannovi na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM

pozvanka

PROGRAM – předběžná verze 14. 8. 2017

HISTORIK UMĚNÍ JAROMÍR NEUMANN

26. září 2017, 13–18 hodin, UMPRUM, posluchárna 115

ZDARMA A BEZ REGISTRACE

úvodní slovo, Milena Bartlová (UMPRUM)

Život a dílo Jaromíra Neumanna, Jan Ivanega (FF JU)

Neumannovo hledání raného baroka, Marie Opatrná (KTF UK)

Jaromír Neumann a ikonologie architektury, Jindřich Vybíral (UMPRUM)

Otazníky před obrazy – Neumannovo znalectví, Andrea Steckerová (NG)

Jaromír Neumann a španělské umění, Pavel Štěpánek (FF UPOL)

Mezi strukturou a významem. Příspěvek k Neumannově metodologii, Tereza Johanidesová (FF UK)

Jako anděl žalostné smrti. Trestní stíhání a proces s Jaromírem Neumannem v letech 1985–1988, Marcela Rusinko (FF MU a VČG Pardubice)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *