Artalk.cz

TZ: V. ročník Ceny Věry Jirousové
 pro etablované a začínající kritiky umění

V. ročník Ceny Věry Jirousové 
pro etablované a začínající kritiky umění / Praha / přihlášky do 30. 7. 2017

Cena Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění otevírá jubilejní V. ročník. Cílem ceny určené začínajícím a etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit obor a pou- kázat na práci autorů, jejichž práce je pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Současně chce CVJ podporovat začínající autory a pomoci jim při hledání prvních příležitostí pro publikaci jejich textů. V porotě letošního jubilejního ročníku zasedne kritik a kurátor Jiří Ptáček, laureát v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru z roku 2015, podruhé bude přihlášené texty hodnotit malířka Lenka Vítková. Nově v porotě zasedne filmový recenzent a kritik Kamil Fila a dlouholetá spolupracov- nice CVJ, redaktorka časopisu Art+Antiques a kurátorka Anežka Bartlová, laureátka Ceny Věry Jirouso- vé pro mladé kritiky umění z roku 2014. Posledním porotcem je František Zachoval jakožto zástupce partnera CVJ, jímž jsou i letos Česká centra. Kategorie začínajících (emerging) kritiků není věkově omezena. Každý zájemce o účast v soutěži rozhoduje sám, zda se do této kategorie přihlásí. Podmínkou je přihlásit jeden konkrétní autorský text, publikovaný či dosud nepublikovaný. V případě přihláše- ní již publikovaného textu musí být text před editorskou úpravou. Možnost nominovat do kategorie etablovaných kritiků zůstává otevřena nejširší veřejnosti, stejně jako možnost nominovat více než jed- no jméno. Porota bude vybírat na základě textů a nominací došlých do 30.7. 2017 (uzávěrka), slavnostní ceremoniál spojený s vyhlašováním a předáváním ocenění proběhne na podzim roku 2017.

I pro letošní ročník chystáme doprovodný program v podobě jednodenního workshopu s tématem ma- nifest současné kritiky a další akce ve spolupráci se zahraničními partnery. K jubilejnímu ročníku bude také vydán katalog.

Cena nese jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011). Před rokem 1989 byla součástí českého undergroundu. Své nezapomenutelné reflexe současného výtvarného umě- ní publikovala Jirousová v Lidových novinách, MF Dnes, časopisech Ateliér, Výtvarné umění, Host, Deník Referendum a dalších periodikách.

Letošní ročník Ceny Věry Jirousové probíhá ve spolupráci s Českými centry a s podporou Art+Antiques, Artalk.cz a FlashArt CZ/SK, partnerem projektu je A2 kulturní čtrnáctideník, ArtMap, Artyčok.tv a ča- sopis Fotograf. Finančně projekt podpořil Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 7.

Více informací na www.cenavj.cz Kontakt: info@cenavj.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *