Artalk.cz

denní tisk 10. 7. – 15. 7. 2017

V pondělním Respektu zaujaly dva články. Jan H. Vitvar napsal pochvalný text o právě probíhající výstavě reflektující eucharistii a její odraz ve výtvarném umění, která pod názvem V oplatce jsi všecek tajně probíhá v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Vitvar popisuje rituály spojené s eucharistií i velikonočními a dalšími slavnostmi a na závěr připomíná, že výstava bude reprízována ještě v Plzni a na Strahově.

Druhým textem v Respektu je rozhovor Kateřiny Vránkové s ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem. Mluvilo se o architektonické soutěži na expozice, která skončila fiaskem, řeč přirozeně padla i na pantheon Národního muzea, ve kterém je v plánu obměna bust osobností českých dějin. Dalšími tématy byla sbírkotvorná činnost, věda v muzeu nebo správa sbírek a depozitáře.

V pondělních Lidovkách se Ondřej Bezr věnoval hudebnímu festivalu v Boskovicích, který již tradičně nabízí i řadu akcí výtvarné kultury. Letos zde proběhla výstava Josefa Bolfa nebo fotografií Elišky Blažkové. Nejsilnějším zážitkem však byla akce fotografa Jaroslava Bárty, který na všechny domy židovské čtvrti umístil malé fotografie jejích původních židoských obyvatel zahynulých za 2. světové války.

Pro úterní Právo připravil Jan Šída rozhovor s Jaroslavem Rónou, který nyní vystavuje v Domě U Kamenného zvonu GHMP. Otázky směřovaly poměrně konkrétně na inspirace sochaře, náměty jeho děl nebo vliv skupiny Tvrdohlaví: „Členství v té skupině pro mě bylo zásadní. Jednak jsme se vzájemně podporovali, což nás posilovalo. Zároveň jsme si uvědomovali, že ve správný čas pojmenováváme a zobrazujeme podobné věci.“ Recenzi výstavy od Šídy si redakce nechala až na čtvrtek. Je tradičně pochvalná.V

Rezervovanou recenzi napsal Jiří Machalický o právě probíhajícím 57. bienále v Benátkách. Nejvíce se věnuje hlavní výstavě, kterou kurátorsky připravila Christine Macel: „Koncepce sice v podstatě ničím zvlášť nepřekvapí, ale přece jen podává určitý obrázek současného vývoje výtvarného umění. Svědčí spíš o konzervativním přístupu, ale na druhou stranu se v něm projevuje určitý smysl pro kvalitu.“ České barvy zde hájí málo známý tvůrce Luboš Plný. Více v úterních Lidových novinách.

V úterý 11. července vyšel v MfDnes rozhovor Moniky Zavřelové s Jiřím Fajtem, který je v čele NG již tři roky. Mluvilo se o kauze se sponzorstvím Komerční banky, která vyústila v neudělení Fajtovi profesorského titulu. „Jsem přesvědčen o tom, že Národní galerie je fantastická instituce s obrovským uměleckým a intelektuálním potenciálem. Pokud bych si to přestal myslet, budu rozhodně první, kdo odejde.“Tématem bylo i tristní financování instituce a její plány do budoucna.

Ve středečních Lidových novinách byl otištěn článek Lenky Dombrovské o divadlení hře Fragmenty milostných obrazů od skupiny Spitfire Company. Hra probíhá jakoby na vernisáži a její děj se zcela přizpůsobuje výtvarným dílům objevujícím se v jevišti. „Někdy je interpretační cesta zřetelná, až doslovná. Takové momenty však bývají nejhumornější.“

Ve stejném vydání Lidových novin je možná si přečíst recenzi výstavy Robetra Šalandy v Galerii Vyšehrad z pera Filipa Šenka. „Sází na přímost a jednoduchost, ovšem málokterá díla zkomplikovala dějiny moderního malířství jako právě ta zdánlivě jednoduchá.“ V textu je vše fragrantně vysvětleno, shrnout to do několika řádků však možné není.

MfDnes ve čtvrtek nabídla pozvánku do Oblastní galerie v Liberci, kde začala výstava Giacometti – Picasso – Chirico reprízující akce v Augsburgu a vídeňském Belvederu. Díla jsou součástí soukromé sbírky mnichovského galeristy Helmuta Klewana a nabídnou celou řadu především rakouského umění. V podobném duchu se o výstavě vyjadřuje i čtvrteční Právo.

V pátečních Lidových novinách se Martin Machovec pídí po tom, proč byl z prodeje stažen katalog výstavy Příběh Charty 77 / Charta Story probíhající v Národní galerii. Důvodem byla sazečská chyba uvádějící, že Václav Havel byl roku 1970 vyloučen z KSČ. „Nezbývá než doufat, že odpovědní pracovníci v NG svůj postup přehodnotí, do katalogu dodají lístek s erraty a katalog vrátí do prodeje. Jak jinak to řešit? Zničením nákladu a novým vydáním nepochybně velmi nákladné publikace?“

V sobotním brněnském vydání MfDnes lákají na zámek Bučovice, kde byla otevřena nová stálá expozice Moravský šlechtic v labyrintu světa zabývající se renesanční šlechtou. „Samotný bučovický zámek je jeden z nejkrásnějších, jež má ústav ve správě. Tak zachovalé interiéry jsou vzácností v celé Evropě. Je ale neprávem opomíjen,“ uvedl autor výstavy Michal Konečný.