Artalk.cz

TZ: Aleš Novák

Aleš Novák / Deska představivosti / Galerie Deska / Ústí nad Labem / 29. 6. – 20. 7. 2017

Deska představivosti_Foto2

Aleš Novák: Deska představivosti

Výstava Deska představivosti  Aleše Nováka představuje jeho malířskou tvorbu jinou formou, než je u Aleše běžné. Malíř pro galerii Deska připravil procesuální vizi dle předem stanovených omezení a pravidel, která přímo ovlivní výslednou podobu malby. Autor nevytváří obraz in – situ, ale z podhledu. Díky tomuto stylu práce se mění použitá perspektiva i výsledná podoba díla.

Aleš již dříve ve své tvorbě prokázal, že abstraktní malba a krajinomalba se v jeho díle skvěle doplňují.  Linka na papíře může být pouhou geometrickou linií, ale zároveň může být i listem či stéblem trávy. Slunce namalované v obraze se dá označit za pouhou žlutou skvrnu a je jen na divákově představivosti, zda se rozhodne v obraze uvidět krajinu či nikoliv. Nejinak tomu není ani v případě galerie Deska.

Autor na výstavě Deska představivosti nevychází z reálného prostoru či porostu, ale malbu samotnou přivádí až na pomyslnou hranici realistického a abstraktního plátna. Aleš se na ploše galerie pokouší přenést za pomocí imaginativních forem podobu přirozené krajiny. A ona hra mezi realitou a abstrakcí dodává jeho práci hloubku i dvojí vyznění zároveň. Proměna významu přináší i proměnu prostoru.  Zůstává proto otázkou pro diváka, zda na Desce uvidí krajinu ve městě, či abstraktní kompozici doplňující okolní urbanistickou zástavbu.

Kurátor Adam Vrbka

Aleš Novák – malíř a sochař, vystudoval UMPRUM v ateliéru socha I pod vedením Kurta Gebauera, Dominika Langa a Edit Jeřábkové a Fakultu architekutury TU Liberec. V poslední době se věnuje krajinomalbě a soše. Pro Aleše je důležitá mimo fyzické a umělecké stránky jeho života i stránka duchovní, která se odráží i v jeho výtvarném projevu. Za dobu svého působení na výtvarné  umělecké scéně se zúčastnil více než třiceti samostatných či skupinových výstav a projektů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *