Artalk.cz

denní tisk 19. 6. 2017

Marie Reslová seznamuje čtenáře Hospodářských novin s novou pražskou Koncepcí kulturní politiky pro roky 2017 až 2021. Koncepce slibuje například výstavbu nové koncertní síně a galerie moderního umění, další podrobnosti ale nabízí spíše sporadicky. „Nad kulturní politikou (…) nakonec ani moc není o čem věcně diskutovat. Měla by navrhovat konkrétní kroky vedoucí k udržitelné správě pražské kultury, ale přitom se vyhýbá ožehavým tématům, jako jsou třeba limity jejího financování.“ píše Reslová.

Radim Kopáč pro Týdeník Rozhlas zhodnotil výstavu české koláže Surrealismus a koláž v pražské Galerii Smečky. Konstatuje, že díky bohatým sbírkám Pražské plynárenské nebyl problém sestavit komplexní výstavu, jejíž těžiště logicky tvoří 30. léta. „Výstava Surrealismus a koláž sice nesděluje divákovi nic nového, ale znát dobře dějiny znamená rozumět přítomnosti. To se hodí samozřejmě nejen v umění.“ soudí Kopáč.

Jan H. Vitvar v novém vydání Respektu informuje o vydání monografie Petr Brandl. Kniha je výstupem životního díla historika umění Jaromíra Neumanna, které po jeho smrti dokončila kurátorka Andrea Steckerová. Za zajímavé, až „zarážející“, označuje Vitvar Neumannovy interpretace Brandlova díla, kořeny jeho názorů přitom hledá v okolnostech doby a paralelách s životním osudem zkoumaného umělce.

Plány na výstavbu Muzea Ziba, centra moderního sklářství, jsou přerušeny ze strany čínského majitele budovy bývalé Živnostenské banky, upozorňuje Karolína Krupková v Lidových novinách. Projekt, který měl zmíněnou budovu proměnit v reprezentativní prostor současných špičkových českých designérů skla, byl zastaven poté, co nový majitel budovy, firma CEFC China, označila plán přestavby za nedostatečný a přestala komunikovat s organizačním týmem. Mluvčí firmy zároveň naznačil, že CEFC China plánuje v budově zřídit svou evropskou centrálu.

Ivan Blažek v Právu informuje o pokračování situace v Nepomuku ohledně instalování nové sochy Jana Nepomuckého. Socha kvůli svému vzhledu – podle návrhu má mít 2,5 metru, být plochá a plechová – vzbudila rozporuplné reakce občanů města a zastupitelé těsnou většinou rozhodli, že o jejím umístění se rozhodne v referendu. Socha byla vybrána v architektonické soutěži, autorem vítězného návrhu je Adam Kovalčík.

Časopis Týden přináší rozhovor Radky Římanové se sklářským designérem Ronym Pleslem. V rozhovoru se Plesl svěřuje se svými plány do budoucna, reflektuje svou tvorbu a vyjadřuje se i ke statutu českého sklářství na mezinárodní úrovni. „Sklářskou velmocí je Turecko (…) pak Německo, USA. V jistém smyslu jsme ale nejlepší. Je tu největší koncentrace malých dílen na kilometr čtvereční, zachovali jsme hodně ruční výroby, kterou jinde zrušili, protože byla drahá. Jsme Mekkou pro světové designéry a firmy, které chtějí vyrobit něco zvláštního.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *