Artalk.cz

TS: Kozmikomiks

Kozmikomiks / Prezentovaní autori: Claudiu Cobilanschi, András Cséfalvay, Pavlína Fichta Čierna, Stano Filko, Martin Lang, Juraj Meliš, Lucie Mičíková, Rudolf Sikora, Pavel Sterec, Martin Špirec, Miloslav Topinka, Jana Želibská / Kurátorka: Lucia Gregorová Stach / S príspevkom: Jan Ballx, Kristian Lukić / tranzit/sk, Beskydská 12, Bratislava / vernisáž: 9. 6. 2017 o 18.00 h / trvanie výstavy: 9. 6. – 15. 7. 2017

18738432_1874429972821783_2213842839508416737_o

Kozmikomiks prezentuje myšlienky, príbehy a nové mýty. Súčasní umelci rozkrývajú ich vlákna  v neukončenom procese výskumu, alebo ich za pomoci filozofie vedy, antropológie, ale aj para- a pseudo-vedeckých teórií a populárnej literatúry sami eklekticky vytvárajú.  Konceptuálne umenie a súčasná poézia objavujú stále nové možnosti využitia informácií z vedy a techniky ako materiál pre divergentné poetické a filozofické úvahy. Reflektujú pritom myslenie súčasného človeka nachádzajúceho sa v situácii post-faktickej a post-internetovej doby.

Spoločnou platformou je téma Kozmu ako usporiadanej totality bytia, ktorá je opakom a protiváhou Chaosu. Výstava ponúka interpretáciu vzťahu umelca k  exaktným prírodným vedám a technologickému vývoju s dôrazom na prácu s materiálom, pretože tá svojou subjektívnosťou vyvažuje a zároveň spochybňuje objektivitu vedeckého skúmania. Kozmos ako prepojenie vizuálneho umenia a vedy je konštruktom intelektu, no zároveň poskytuje bohaté možnosti individuálneho spirituálneho prežívania.

Predstavené autorské skúmania a gestá od 80. rokov po súčasnosť nie sú preto prvoplánovou oslavou kozmických výdobytkov ľudstva, ale prehliadkou konštruktov vlastných univerz vytvorených podľa individuálnych kozmológií. Namiesto eufórie z budúcnosti vyžarujú skôr melanchóliu a nostalgiu nenaplnenej – nenaplniteľnej – túžby. Cez osobné skúmania všehomíra, ktoré majú privátny až intímny charakter, presakujú odkazy k politickým témam,  ekológii a etike ako kľúčovým otázkam budúcnosti planéty a ľudstva. Oblasť sci-fi slúži často ako katalyzátor medzi umením a vedou , pretože poskytuje nielen futurologické idey, ale aj množstvo kritických nástrojov na spracovanie žitej reality. Diela založené na výsostne vizuálnom účinku pracujú s témou úniku z úzkosti bytia v známom časopriestore a navzájom zrkadlia vedecké a umelecké motívy ako psychologické javy.

Autorov a autorky tohto výberu spája predstava vesmíru ako mentálneho priestoru a stavu, nie ako reálneho miesta. Svoj názov si výstava prepožičiava z knihy Itala Calvina „Cosmicomics“, ktorú napísal medzi rokmi 1963–1968 na vrchole Studenej vojny, uprostred „space race“. V sérii mikropríbehov o kozme ponúkol vlastný poetický variant sci-fi ako fantastickej alternatívy k realizmu, rozmachu médií a informácií v každodennom živote.

Kozmos ako takmer výhradne mužská téma neoavantgardy je na výstave obohatený o diela z perspektívy ženského pohľadu. Medzinárodná výstava Kozmikomiks tak ponúka diela autoriek a autorov troch generácií – neoavantgardy, strednej generácie, ako aj mladé progresívne umelkyne a umelcov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *