Artalk.cz

TS: Juliana Mrvová

Juliana Mrvová: Travelóg / Kurátorka: Beata Jablonská / Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava / Trvanie výstavy: Trvanie výstavy:  12. 5. –  2. 7. 2017 / Vernisáž: 12. 5. 2017 o 18.00

Juliana-Mrvova-TRAVELOG-pozvanka

Samostatná výstava Juliany Mrvovej pod názvom Travelóg je výberom najdôležitejších obrazov, kresieb a textov posledných piatich rokov, ktoré vznikali počas rezidenčných pobytov a ciest po Ázii, Európe a Amerike. Autorka sa počas nich venovala skúmaniu nových svetov pre svoju maľbu na vlastných výskumných výpravách.

Na rezidenčných pobytoch, ako aj cestovateľských putovaniach, skúmala krajinu, jej rastlinstvo a živočíšstvo a zoznamovala sa s ľuďmi, ktorí tam žijú. Z týchto mikro-príbehov neskôr skladá mentálne mapy – obrazy a kresby a zaznamenáva nielen svoje zážitky, ale aj svoj vzťah k danému miestu. Vystavené sú tiež diela, ktoré vznikli po návrate z ciest doma v ateliéri, a ktoré analyzujú skúsenosť z týchto pobytov a skúsenosť z tvorby v odlišnom prostredí.

Na výstave môžete vidieť veľkoformátové obrazy a kresby, ako aj skice a texty denníkového charakteru.  Okrem záujmu o vedeckú kresbu rastlín je dôležitý aj motív rozprávania a putovania. V kresbách a maľbách je obsiahnutý záujem o ekológiu, sociálne a kultúrne špecifiká navštívenej krajiny či miesta. Do tvorby samozrejme vstupujú aj konkrétne výtvarné prejavy krajiny, ktoré majú vplyv na charakter kresby a maľby (napríklad v Mexiku či Indii).

Španielsky hosť Gabriela Valls Schorr je hudobníčka, výtvarníčka, pedagogička a cestovateľka, ktorá sa dlhodobo venuje štúdiu indickej miniatúry a túto dopĺňa vlastnými kolážovými zásahmi. Autorka s ňou prežila intenzívny mesiac spolupráce a spolubývania v Indickej Sohre v máji 2016.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *