Artalk.cz

34krát víc dobrých mužů

Ve Zlíně dnes začíná 8. ročník Nového zlínského salonu, od roku 1996 koncipovaného jako trienále současného českého (a od roku 2005 také slovenského) umění. Na rozdíl od předchozích sedmi ročníků je ten letošní zaměřen na konkrétní téma, a to „Jak vypadá současný obraz?“. Sláva Sobotovičová se ve svém krátkém komentáři pozastavuje nad tím, že poměr zastoupných mužů a žen je v případě tohoto ročníku extrémně nevyvážený.

Regional_Gallery_of_Fine_Art_in_Zlin_in_the_Building_14

34krát víc dobrých mužů

Zastoupení žen a mužů na Novém zlínském salonu 2017 je v poměru 1: 34.

Mezi 35 vystavujícími na letošním Novém zlínském salonu je jediná žena. Je dobré říct, že tento nepoměr zřejmě nebyl způsoben žádným úkladným spiknutím. Krajská galerie výtvarného umění (KGVU) letos změnila koncepci výstavy a strategii nominací. Odklonila se od pojetí salonu jako přehlídky a vyzvala několik kurátorů, kteří sami rozhodují o podobě své části výstavy. Jmenování vystavujících už není podmíněno konsensem nominátorů, umělce pro svoje jednotlivé výstavy si vybírají sami kurátoři. Proti takovému modelu v zásadě nic nenamítám. Chápu, že rozdělením do částí vzniká nepoměr snáz, součtem jednotlivých malých zkreslení se ale celkový obraz stává krajně nedůvěryhodným.

Není na mně, abych se vyjadřovala k tomu, jestli má KGVU mechanismus nominací přehodnotit. Jako veřejná instituce je ale politickou instancí, a tímto vysílá společnosti signál, za jehož vyznění odpovídá (i pokud to vlastně „tak nikdo nemyslel“). A signál vyznívá v lepším případě neodpovědně, v horším urážlivě. Z tohoto pohledu je jeho geneze vedlejší.

To, že se nikdo, kdo do koncepce salonu mluvil, nepozastavil nad tím, jak nepřesná je zpráva, která z něj vyplývá, svědčí o tom, že jsme zvyklí ženy a další skupiny nevidět.

Nevolám po kvótách. Prvním kritériem má být kvalita. Je ale opravdu na současné scéně 34krát víc dobrých mužských umělců, anebo prostě špatně vidíme? Nevolám ani po tom, aby salon měl povahu přehlídky. Nepochybuji o tom, že mužští umělci jsou na tematických výstavách zastoupeni oprávněně, to ale neznamená, že bychom nenašli stejně oprávněné nominace žen nebo zástupců jiných skupin. Argument, že výstava je např. „tematická“ nebo „se nesnaží být objektivní“ už dávno neobstojí: často vidíme muže na úkor jiných skupin ne proto, že ostatní nemají co říct, ale proto, že jsme nehledali pozorně a nezávisle.

To, že něco nevidíme, neznamená, že to neexistuje – často spíš nemáme radary na některá spektra.


Nový zlínský salon 2017 / vystavující umělci: Ondřej Basjuk, Jan Merta, Jiří Petrbok, Zbyněk Sedlecký, Adam Štech, Jakub Tomáš, Lubomír Typlt, Vladimír Véla, František Demeter, Juraj Gábor, Jaromír Novotný, Daniel Balabán, Milan Houser, Jakub Roztočil, Michaela Thelenová, Petr Veselý, Roman Bicek, Rastislav Podoba, Rastislav Sedláček, Martin Špirec, Jiří Černický, Patrik Hábl, Petr Písařík, Jakub Špaňhel, Karel Štědrý, Ondřej Buddeus, Martin Kohout, Jaromír Novotný, Jiří Valoch, Tomáš Vaněk, Martin Čada, Petr Horák, Jiří Kuděla, Vojtěch Skácel, Dušan Tománek / kurátoři: Petr Vaňous, Ján Kralovič, Terezie Petišková, Beata Jablonská, Zdeněk Freisleben, Marek Pokorný, Ivan Bergmann, Václav Mílek / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 12. 5. – 10. 9. 2017

Foto: Wikimedia Commons, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Komentáře

  • jiri david

  Tak jsem si udelal malou resersi, ciste faktickou, bez jakehokoliv komentare(!), zastoupeni zen v odbornych funkcich v nasich oblastnich i mestskych galerii(vcetne Narodni galerie). Prikladam nasledne jmenovity doklad, z nehoz vyplyva, ze v techto institucich jsou zeny zastoupeny cca z 85 procent a muzu tudiz 15 procent.Seznam jsem doplnil pouze soucasnym vybere na Turnerovu cenu(90 procent zen) a cenu Cepana(devadesat procent zen):Oblastni galerie
  Liberec: Mgr. Jan Randáček(ředitel), ing. Beáta Hulínská(asistentka ředitele), Anna Habánová, Ph.D.(vedoucí odborného oddělení), Mgr. Markéta Kroupová(kurátorka sbírky kresby a grafiky), Mgr. Zuzana Štěpanovičová(kurátorka sbírky obrazů), Bc. Helena Bajzíková (správkyně depozitáře), MgA. Petra Kašková (galerijní edukátorka), MgA. Petra Škachová (galerijní edukátorka)
  Jihlava:
  Mgr. Daniel Novák(ředitel), Jana Jarošová, ( asistentka ředitele, pracovník vnějších vztahů), Mgr. Jana Bojanovská, ( zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení kurátorka sbírky malby), Mgr. Lenka Dolanová, Ph.D.,( kurátorka sbírky grafiky),Bc. Alena Uxová (správce sbírek)
  ————————————————————————
  Galerie města Plzně:
  Mgr. Zuzana Motlová (ředitelka), Brigita Valentová (asistentka ředitelky)
  ————————————————————————————-
  Západočeská galerie Plzeň:
  Mgr. Roman Musil (ředitel), Ing. Luďka Kozibratková (zástupce ředitele), Mgr. Ivana Jonáková ( Odborný zástupce ředitele, kurátor sbírek a výstav), Mgr. Petra Kočová, PhD.(kurátorka sbírek a výstav), Mgr. Marcela Štýbrová (kurátorka výstav, edukátorka), Ing. arch. Petr Domanický (kurátor sbírek a výstav)
  —————————————————————————————————–
  Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích:
  ředitel: PhDr. Jan Štíbr, registr sbírek, kurátorka, sbírka 19. a 20. století, sbírka naivního umění, fotoarchiv: Mgr. Alena Beránková, zástupkyně ředitele, vzdělávací programy pro školy a veřejnost, kurátorka: PhDr. Olga Kubelková, kurátorka, sbírka moderního a současného umění: Bc. Jaroslava Píchová, kurátor, výtvarník: MgA. Jan Brodský
  Galerie Moderního uměni v Roudnici nad Labem:
  PhDr. Alena Potůčková – ředitelka, MgA. Lucie Kabrlová – sekretariát, kurátorka práce s veřejností PR, edukátorka, správkyně webových stránek, Mgr. Petra Mazáčová – vedoucí odborného oddělení, kurátorka sbírek, Bc. Magdalena Deylová – správkyně registru sbírek, konzervátorka , Václav Kvis – správce depozitáře, instalace výstav, správce budovy, řidič
  ————————————————————————————————–
  Galerie Benedikta Rejta v Lounech:
  Alice Štefančíková (ředitel)

  Alšova Jihočeská galerie:
  Mgr. Aleš Seifert(ředitel), Mgr. Dita Pfeferová (kurátor), Miroslav Růžička, DiS.(kurátor)
  GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ:

  PhDr. Tomáš Rybička (ředitel), BcA. Anna Burdová(piar), Mgr. Petra Příkazská
  (historička umění, kurátorka sbírek a výstav), Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
  (historička umění), Mgr. Aneta Patková (galerijní pedagog), Bc. Kateřina Lhotová
  (asistentka)
  —————————————————————

  Východočeská galerie Pardubice:
  PhDr. Hana Řeháková (ředitelka galerie), Mgr. Vanda Skálová (zástupkyně ředitele), Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (Chmelařová) historička umění, kurátorka sbírky malby), Mgr. Marie Jiráková (historička umění, kurátorka sbírek kresby a grafiky), BcA. Ondřej Bouček (správce sbírek, kurátor sbírky fotografií)
  Galerie města Pardubic:
  (Manažerka galerie) Mgr. Ivana Panochová Ph.D., (Výstavářka a kustodka)
  Andrea Sokolová
  Dům Uměni města Brna:
  (Ředitelka) Mgr. Terezie Petišková,( vedoucí výstavního oddělení )PhDr. Jitka Pernesová (Vitásková), (kurátorka) PhDr. Jana Vránová, (kurátorka G99, rezidenční programy) MgA. Marta Fišerová, (odborný garant BAM) Mgr. Lucie Valdhansová, (doprovodné a edukační programy, granty) Mgr. BcA. Lenka Sedláčková
  Moravská galerie:
  Jan Press (ředitel), Ondřej Chrobák (hlavní kurátor), Jana Písaříková (kurátorka), Petr Ingerle (kurátor sbírky kresby a grafiky moderního a současného umění)
  Galerie výtvarného umění v Ostravě:
  Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.,( ředitel),
  Mgr. Jan Kudrna, (vedoucí odborného oddělení, kurátor), Mgr. Gabriela Pelikánová, kurátorka,
  Mgr. Renata Skřebská, kurátorka a dokumentace sbírek
  ————————————————————————————————–
  Galerie výtvarného umění Zlín:

  PhDr. Václav Mílek(ředitel), Mgr. Ladislava Horňáková, (kurátor sbírky architektury, vedoucí odborného odděleni, Mgr. Pavlína Pyšná(kurátor sbírky obrazů, grafiky, kresby), Mgr. Ivan Bergmann (kurátor sbírky multimédií), Mgr. Vít Jakubíček(kurátor sbírky sochařství a designu)
  ———————————————————————

  Galerie hlavního města Prahy:

  Ředitelka GHMP – PhDr. Magdalena Juříková, Oddělení sbírek – vedoucí – kurátor sbírky kresby a grafiky – PhDr. Hana Larvová, PR a marketingové oddělení – vedoucí – Mgr. Michaela Vrchotová, Oddělení sbírek – kurátor sbírky plastiky a nábytku – PhDr. Olga Malá, Oddělení sbírek – kurátor sbírky malby – Mgr. Sandra Baborovská, Oddělení sbírek – kurátor sbírky fotografie – Mgr. Jitka Hlaváčková, PhD. , Oddělení sbírek – kurátor sbírky veřejné plastiky – Mgr. Marie Foltýnová, PhD. Produkce a servis výstav – vedoucí – Diana Brabcová, Sekretariát ředitelky GHMP – asistentka – Kateřina Lokvencová
  Národní galerie v Praze:
  (Generální ředitel) doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., (Hlavní kurátor NG)
  Adam Budak, (Sbírka umění 19. Století ředitelka sbírky): Milena Kalinovská, (Sbírka moderního a současného umění,ředitelka sbírky): Milena Kalinovská, (Sbírka grafiky a kresby ředitelka sbírky): PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.,(Sbírka umění Asie a Afriky
  ředitelka sbírky): Mgr. Markéta Hánová, Ph.D
  ——————————————————————————————————–

  Turner prieze 2017:
  Anthea Hamilton, Helen Marten, Helen Marten, Josephine Pryde, Michael Dean

  Cena Cepana: APART Collective Katarína Hrušková Nik Timková Zuzana Žabková

  • Patricie Fexová

  Ženy tu jsou, v institucích, nominacích, v zahraničí, ale Sláva myslím chtěla upozornit na to, že vypadá divně, když ženy zcela chybí (čest jedné výjimce) na velké umělecké přehlídce, která má představit současný obraz a kde vystavují desítky lidí – a že pořádající instituci by tohle nemělo uniknout. Možná je malá účast žen tak trochu specifikum výstav české malby, Milan Mikuláštík na to upozornil v roce 2012 v NTK, když uspořádal výstavu Současná česká malba se samými ženskými autorkami.

  • jiri david

  Moje posledni reflexe ke zlinskemu salonu a nikomu prosim nestranim(!):pred cca mesicem probehla v NTK vystava – Rozhnevana planeta- na teto tematicke vystave,bylo prezentovano,14 lidi,z toho 12 muzu a 2 zeny.Vyjadreno procentualne, pomerove obdobne jako je tomu nyni ve Zline… vystavu pripravili dva bili kuratori- muzi…nemylim-li se, nezaslechl jsem, ci si neprecetl jediny kriticky komentar k teto gendrove nevyvazenosti!Proc?!Na teto vystave mimochodem, jako umelci participovali i umelci,kteri nyni vystavuji na zlinskem salonu,ale kupodivu i umelci,kteri jsou dnes podepsani pod vyzvou k jeho ukonceni!!!Paradox,pokrytectvi,davova psychoza,neznalost,hloupost?!?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *