Artalk.cz

18. 5. 2017 / Konceptuální umění v kontextu (uměleckého) vzdělávání

Konceptuální umění v kontextu (uměleckého) vzdělávání / tranzitdisplay / Praha / 18. 5. 2017 v 18h

Diskuze: Konceptuální umění v kontextu (uměleckého) vzdělávání

Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi Vás zve do tranzitdisplay na diskusi Konceptuální umění v kontextu (uměleckého) vzdělávání. / Display – Association for Research and Collective Practice cordially invites you to tranzitdisplay for a discussion: Conceptual art in the context of (art) education.

Hosté: Isabela Grosseová, Jiří Skála, Tomáš Pospiszyl
Koncepce a moderování diskuse: Anna Remešová, Peter Sit, Jiří Žák

18. 5. 2017, 19:00

tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

Podle Hala Fostera se současné umění vyznačuje především absencí vztahu k historickému určení, nepotrpí si na konceptuální definici a kritický úsudek. Co to však ve skutečnosti znamená a jaký vztah mají současní umělci k tradici konceptuálního umění 60. a 70. let? Představuje historické konceptuální umění jakýsi výchozí bod a je možné sledovat jeho kontinuitu či paralely v současném umění? S pojmem ’konceptuální umění’ se na výstavě sbírky Lászlóa Bekeho však operuje jaksi samozřejmě. Snad všichni si pod vrstvou děl představíme intenci autora, vystačíme si ale s definicemi, se kterými nás seznámily oficiální dějiny umění? Diskuze uspořádána v rámci výstavy se pokusí najít odpovědi na otázky, co se dnes stalo se vztahem k historickému konceptuálnímu umění. Je jeho tradice ještě stále inspirativní pro nejmladší autory a autorky? A jak se jeho vliv projevil v metodice výuky umění skrze generaci umělců středního věku, kteří nyní zastávají pedagogické pozice? Odpovědi budeme formulovat v kontextu uměleckého vzdělávání, které pro nás představuje instituci, v níž je konstruováno primární historické a teoretické poznání.

Diskuse proběhne v češtině. Je součástí doprovodeného programu k výstavě Představivost a konceptuální umění. Sbírka Lázslóa Bekeho v mezinárodním kontextu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *