Artalk.cz

TZ: Margita Titlová Ylovsky

Margita Titlová Ylovsky / O čem víme / Galerie U Betlémské kaple / Praha / 2. 3. –  2. 4. 2016

Margita Titlová Ylovsky: O čem víme

„Projít, začít, vzniknout, zrození, impuls, teď… ani jedno slovo neurčuje přesně to, o čem víme.“

2. 3. – 2. 4. 2016

Na výstavě multidisciplinární umělkyně Margity Titlové Ylovsky uvidíte zcela unikátní a dosud nevystavené fotografické projekty z 80. let, k nimž patří i kresby vytvořené technikou Kirliánovy fotografie.

Koncepce výstavy “O čem víme” je založená na mapování projevů lidského těla, osobní individuality, energie těla v daném okamžiku, komunikace s vlastním stínem a v neposlední řadě na tématu dotyku lidské ruky vizualizované v různých tvůrčích přístupech. Unikátní spojení umělecké tvorby a přírodních věd nacházíme v zachycení energie lidského těla Kirliánovým přístrojem a moderními digitálními médii. Jedinečnou součástí jsou i velkoformátové kresby rtěnkou, které výtvarně souvisí s celou koncepcí výstavy.

Jednotlivé fotografické projekty:

Kirliánova fotografie

Fotografie energetického vyzařování provedl jako první Nikola Tesla v roce 1891 a tuto technologii znovuobjevil ruský inženýr Semjon Kirlian, po němž dostala fotografie zachycující životní energii své jméno. Autorka použila v 80. letech tuto technologii ke své tvorbě a přenesla tak do svých kreseb svůj momentální fyzický i mentální stav.

Se stínem

Intimní fotografický cyklus, zachycuje dialog těla s vlastním stínem – všudypřítomným mementem naší existence.

Cyklus velkoformátových fotografií

Cyklus zachycuje performance z 80. let, kdy autorka výtvarnými prostředky mění prostor a vlastní vizualitu. Nedílnou součástí fotografií jsou i texty a kresby.

Bardotky

Portréty na fotografickém materiálu, parafrázující dívčí portréty z 60. let tzv. Glamour Girls. „Bardotky“ jsou vytvořené lidskou energií na Kirliánově přístroji.

Malba lidským teplem (video projekce)

Projekt představený na Bienále v Mnichově v roce 2015 využívá možnosti technologie termovize. Tepelné zóny prostředí a lidského těla jsou přenášeny do barevných záběrů. Teplo vytváří kolem těla barevnou malbu, která chladnutím posléze mizí. Video vizualizuje v barvách svět, který normálním zrakem nevidíme.

Margita Titlová Ylovsky se narodila v roce 1957 v Praze, studovala na pražské Akademii výtvarných umění. Její pole působnosti je velmi široké, zabývá se malbou, kresbou, grafikou, filmem, fotografií a instalací. Využívá možnosti různých druhů energií a rozmanitých postupů, které často vycházejí z objevů přírodních věd. Rozvíjí principy konceptuálního umění, vychází ze vztahu lidského těla a přírody. Využívá spojení klasických i netradičních technik.

Více info na https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/o-cem-vime/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *