Artalk.cz

TZ: Jan C. Löbl

Jan C. Löbl / Vikuk ušák / Galerie Altán Klamovka / Praha / 28. 2. – 25. 3. 2017

lobl-klamovka(1)

Jan C. Löbl: Vikuk ušák

vernisáž se uskuteční 28. 2. 2017 v 18:00, výstava potrvá do 25. 3. 2017

kurátorka: Lenka Sýkorová

Galerie Altán Klamovka v Praze

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 9, 10 a 16

www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Doprovodný program v sobotu 25. 3. 2017:

14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Jan C. Löbl vystudoval Ateliér textilní tvorby na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde v současné době působí na doktorandském studiu u školitelky doc. Zdeny Kolečkové. V Altánu Klamovka představuje doktorandský projekt L O O K I N Gvycházející z textilního a oděvního fenoménu Krušnohoří, který je postupně devastován. Pro uchování jeho jedinečnosti autor propojil deset regionálních muzeí, ve kterých hledá se svými kolegy textilní knihy a hmotné pozůstatky. Získaný materiál digitalizuje a přetváří do výrobního projektu Löblhof & Artgrund – Design ze Severu. Autor tak zkoumá textilní identitu severočeského kraje tím, že vytváří autorské raporty, rastry a digitální plošné tisky, které využívá při návrzích pro vlastní fashion kolekci.

Mimo hlavní linii znovuoživení textilního fenoménu Jan C. Löbl hledá také své kořeny. Odkrývá staré rodinné fotografie a artefakty, které jsou naplněny příběhy blízkých lidí. Vzpomínání je na výstavě Vikuk ušák jednou z důležitých linií pro případné interpretace. Autor vytvořil desén, který vychází z dlouhodobějšího projektu L O O K I N G. Kresba je zde dokladem minulosti. Vychází z autentických látek se vzory. Kresba – desén se pro autora stává nosnou pro vyprávění příběhů, nejen obecně historického, ale také rodinného, protože Löblovy kořeny jsou v Krušnohoří zapuštěny. Vikuk ušák je pohodlným křeslem, do kterého je divák usazen, aby se ponořil a nechal si odvyprávět příběh. Výtvarnou polohu zde autor vyplnil především pak v čalounění ušáku, která nese desén se skrytým vizuálním příběhem o Krušnohoří.

Lenka Sýkorová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *