Artalk.cz

23. 2. 2017 / Kurátorské sondy

Kurátorské sondy / Posledný sprievod kurátoriek výstavy Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945 / Výklad: Katarína Bajcurová (SNG), Petra Hanáková (SNG), Bohunka Koklesová (VŠVU) / Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, 3. a 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / 23. 2. 2017 o 18:00 h

16707268_10155074085029345_9076447038899683337_o

Posledný sprievod kurátoriek výstavy Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945 sa tentokrát sústredí len na pár čiastkových sond; nebude prehľadným sprievodom pre nové publikum, skôr informáciou navyše pre tých, ktorí už výstavu poznajú a chceli by sa dozvedieť viac.

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
Historička umenia, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie, kde pracuje od r. 1994, v rokoch 1999 – 2009 vo funkcii generálnej riaditeľky. Špecializuje sa na problematiku slovenského moderného maliarstva a sochárstva, klasickej moderny, ako aj súčasného umenia druhej polovice 20. storočia. Je kurátorkou mnohých výstav, katalógov, knižných publikácií a monografií z oblasti slovenského umenia 20. storočia.

PhDr. Petra Hanáková, PhD.
Kurátorka, teoretička umenia, filmová historička. V Slovenskej národnej galérii spravuje zbierku iných médií zameranú na to najdôležitejšie z konceptuálneho, akčného, resp. iného neklasického umenia a nových médií. Podieľala sa na realizácii mnohých výstav SNG (Stratený čas, Delete – umenie a vymazávanie, Tekutá múza).

PhDr. Bohunka Koklesová, PhD.
Historička umenia, špecializuje sa na teóriu fotografie a vzťah umenia a politiky, dejiny fotografie prednáša na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU, kde pôsobí aj ako prorektorka. Je kurátorkou výstav najmä so zameraním na slovenskú fotografiu 20. storočia. Je o. i. autorkou publikácie V tieni tretej ríše. Oficiálne fotografie slovenského štátu (2010, reedícia 2016).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *