Artalk.cz

denní tisk 20. 2. 2017

Jean-Gaspard Páleníček byl odvolán z vedení Českého centra v Paříži, ačkoliv zvítězil ve výběrovém řízení (centrum přesto vedl pouze jako pověřený ředitel, nikoliv jmenovaný). Proti tomuto kroku, vzešlého od generálního ředitele Českých center Jana Závěšického, se postavila francouzská odborná veřejnost, která si činnost Páleníčka velmi pochvaluje (v nejbližší době bude v Centru například výstava Bohuslava Reynka). Ministerstvo zahraničních věcí tento krok hájí jako manažerské rozhodnutí související s novou koncepcí Českých center. Více Kateřina Šafaříková v Respektu.

Centrum současného umění DOX nedostane od pražského magistrátu žádné peníze na víceleté granty – odborná komise (za výtvarné umění v ní jsou Marek Pokorný a Helena Musilová) například uvedla, že má pochybnosti týkající se odborného zázemí instituce. Jan H. Vitvar v Respektu celou kauzu dává na vrub špatným vztahům v českém výtvarném umění, v němž nemá DOX jednoduchou pozici. Zároveň se však staví na jeho stranu: „Místo politiků o penězích konečně rozhodují odborníci a ti se shodli na tom, že nevyhovuje jejich vkusu.“

Alšova jihočeská galerie získala grant ve výši 50 milionů, který použije na rekonstrukci a přístavbu budějovického Wörtnerova domu a adaptaci tamější bývalé restaurace Sparta na depozitáře, restaurátorskou dílnu a lektorské centrum. Galerie rovněž řeší budoucnost Muzea keramiky v Bechyni, které v nynějších prostorách platí příliš vysoký nájem. Více informací přináší Petr Kubát v jihočeské MfDnes.

V Jízdárně pražského hradu začne na začátku září výstava Světlo v obraze zaměřující se na české impresionistické umění. Výstavu spolu se Správou pražského hradu pořádá SVU Mánes a bude na ní k vidění na 600 děl od 160 autorů. O výstavním plánu podrobněji informuje Marcel Kabát v Lidových novinách.

Vyšla kniha Josef Váchal, Ex libris a jejich adresáti (editor Petr Hruška). „Díky editorově cílevědomé práci vznikla velká kniha o drobných formátech. Soustavné pojednání o maličkostech, které jsou kořením života a dalším krokem k širšímu pochopení díla Josefa Váchala a jeho doby,“ píše Aleš Palán v Hospodářských novinách.