Artalk.cz

TS: Diera / (Pin)hole

Diera / (Pin)hole / Vystavujúci autori: Gabriela Balašková, Patricia Balint, Adriana Bartschat, Miriama Bezegová, Daša Bielčíková, Simona Budzáková, Silvia Bulavová, Lenka Dojčanová, Patrícia Galabová, Zsolt Gubicza, Monika Haličková, Marek Hvolka, Andrea Chochoľáková, Ivana Jakubčáková, Erik Juríček, Sára Kakačková, Zsófia Karácsony, Oliver Kevély, Katarína Kiššová, Lucia Klenčíková, Rudolf Kráľovský, Nikoleta Kontová, Vanda Kozinková, Želmíra Kósová, Zuzana Kričková, Natália Kupcová, Pavol Macák, Barbora Masárová, Anežka Mešárová, Michaela Mituníková, Oliver Ostatník, Ana Pavlinji, Andrej Porubský, Silvia Pristašová, Monika Pšenicová, Mária Schoberová, Dušan Scholcz, Veronika Suchovská, Patrik Šopor, Jana Szigetiová, Romana Štefíková, Michaela Urbániková, Renáta Vanečková, Bettina A. Vanyová, Daniela Vargová, Dominika Zajacová, Monika Zajková, Nina Zibolenová, Jana Žemlová / Kurátori: Jana Mináriková & Martin Kratochvíl / Miesto konania: Bunker, Nitrianska galéria / Termín konania: 16. 2. – 5. 3. 2017

bmp

Diera v hlave, diera v duši, diera do sveta, diera vo fotoaparáte. Diera, cez ktorú môžeme sledovať, aj byť sledovaní. Diera, ako priezor do sveta. Bezpečie alebo nebezpečie zažívame podľa toho, na ktorej strane „diery“ stojíme. Je svet dolu hlavou rovnako ako jeho odraz na vnútornej stene camery obscury? Kladenie otázok a nachádzanie ďalších. Študenti KVTV UKF v Nitre skúmajú, ako hlboko sa dokážu cez „dieru“ vlastnej mysle ponoriť do svojho vnútra.

Výstava zahŕňa študentov niekoľkých ateliérov: Fotografia, Intermediálna tvorba, Priestorová tvorba. Každý z nich sa s témou „Diera“ popasoval vlastnými prostriedkami. Fotografia dokonca doslovne: Diera = pinhole, čiže špendlíková dierka v plechovke od piva, vlepená do krabice s fotografickým papierom. Aj dnes – v digitálnej dobe – sa ešte stále dá fotiť na krabicu od topánok, čokolády alebo pukancov. Vzniknutý negatív sa oskenuje a prehodí do pozitívu. Súčasťou projekcie pinhole fotografií sú aj ručne vyrobené fotoaparáty, ktorými boli vyfotené.

Študenti Intermediálnej tvorby siahli po rôznych médiách od videoinštalácie, zvukovej inštalácie, až po objekty a ready-made. Súčasťou vernisáže bude aj performancia.

Študenti Priestorovej tvorby – voľnej plastiky, za zamýšľali pri pojme diera nad absenciou hmoty, ktorá ju tvorí. Diera je v ich dielach vnímaná ako negatívny priestor, definovaný svojím okolím alebo ako hmota, ktorá dieru vypĺňa, pláta, zakrýva. Zaujímavým plastickým javom je vznik diery. Perforácie rôzneho druhu, spôsobené rôznymi prostriedkami do rôznych materiálov sa stali podnetnou metódou tvarovania hmoty. Ak túto perforovanú hmotu prirovnáme k ľudskému telu, plastika nadobudne individuálno-sociálny rozmer vnímania existencie dier v ľudskom živote. Dieru môžeme vnímať ako narušenie celistvosti, narušenie kontinuity, narušenie uzavretej hodnoty. Diera môže takto nadobudnúť pozitívny aj negatívny význam. Kontext vzniku a kontext funkcie diery určuje jej významovú hodnotu, ktorú môžeme vnímať aj ako metaforu vzniku a zániku života.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *