Artalk.cz

TZ: In a Landscape

Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri Nikitin, Štěpánka Šimlová, Jakub Tomáš, Vladimír Turner, Miroslav Vavřina / In a Landscape / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 8. 2. – 26. 3. 2017

POZVANKA_IN A LANDCAPE_MAIL

In a Landscape

Trajektorie hybridů a práce zprostředkování

Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri Nikitin, Štěpánka Šimlová, Jakub Tomáš, Vladimír Turner, Miroslav Vavřina

8. 2. – 26. 3. 2017

Kurátor: Milan Kreuzzieger

Vernisáž v úterý 7. 2. 2017 v 18 h

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Koncepce výstavy In a Landscape vychází z přesvědčení, že ostrá hranice a polarita mezi přírodou a kulturou je překonaná. To, co je přírodní a to, co je vytvořeno člověkem, vytváří jeden provázaný celek. Název výstavy odkazuje na avantgardní hudební skladby Johna Cage, které hudbu rozšiřují o zdánlivě cizorodé a technické zvuky. Cage je otevíral náhodě a specifickému kontextu, aby vytvořil aktuální živé umění. Umělci a umělkyně sdružení na této výstavě pracují pomocí možností současného umění na podobném záměru.

In a Landscape byla původně komorní výstava šesti umělců, která proběhla na jaře roku 2016 v Praze. „Při přípravě brněnské verze výstavy, kdy se částečně proměnil tým umělců a z větší části i vystavená díla, se ukázalo, že jde spíše o otevřený projekt, který má potenciál mnoha variací a akcentů soustředěných na umělecké zkoumání vztahu příroda-kultura či civilizace, příroda-člověk, společnost,“ říká Milan Kreuzzieger, kurátor výstavy. Milan Kreuzzieger vystudoval fyziku a dějiny umění, v současné době pracuje v Centru globálních studií, které je součástí Filosofického ústavu Akademie věd ČR, kde se věnuje studiu modernit a kulturních aspektů globalizace.

Výstava prezentuje rejstřík různých způsobů, jimiž současné umění tematizuje krajinu (v širším pojetí přírodu) prostřednictvím současných technologií a zkoumá vztahy mezi přírodou, uměním a vědou. Umělci nepovažují technologie za pouhý neutrální nástroj, ale chápou je jako aktivní činitel podílející se na novém chápání materiality, senzibility a imaginace. Představa přírody a její vyjádření prostřednictvím široké škály vizuálních prostředků (od olejomalby přes digitálně upravenou fotografii až ke grafickému záznamu „hacknuté“ rostliny a videoperformance), je v současné době nejen nemyslitelná bez experimentů inspirovaných vědními disciplínami, ale rozšiřuje se také do dříve neviditelných mikrosvětů i do makroměřítka kosmického prostoru. Umění se může stát způsobem testování nových možností, může být alternativou vědeckých pokusů omezených přesnými pravidly a současně se může zbavit požadavků opakovatelnosti a objektivity. Myšlenkové a imaginární experimenty jsou stejně důležité jako ty laboratorní.

Jednou z linií výstavy In a Landscape je prezentace muzejních exponátů – přírodnin a naturálií, s jejichž pomocí se lidé snažili přírodu popsat, klasifikovat, utřídit, využít, ovládnout a udržet nad ní kontrolu. Diskurs muzea, který ukazuje „přírodu, jaká je“, vytvořil pro člověka smysluplný jazyk, který nám umožňuje si přírodu osvojit s ohledem na naše zájmy a praktické potřeby. Muzejní exponáty však zastupují pouhý výsek skutečného světa – svět uzávorkované přírody, který může stěží pokrýt její barvitost, vrstevnatost a otevřenost náhodným procesům.

Publikace k první verzi výstavy z roku 2016 včetně životopisů a rozhovorů s umělci je dostupná zde: https://issuu.com/jansajakub/docs/katalog_web90

Doprovodný program:

15. 2. v 17.00 – Icaró: Komentovaná prohlídka s kurátorem a umělci
V rámci akce vystoupí Jan Nálepa se svým projektem Icaró – audiokompozicí generovanou na základě „biodat“ z rostlin, více: http://cargocollective.com/nalepa/Icaro

22. 2. v 17.00 – Diskuse Člověk Bůh – Homo Deus: Transformace života na Zemi (společný program s BIG LIGHT / Dům umění, Malinovského nám. 2)

22. 3. v 17.30 h – Světatvorba a supernaturalismus Johna Cage
Přednáška Jozefa Cserese. Hodně hub a hodně vaření aneb „cooking with John Cage“

25. 3. 13–17 h – Jak malovat v plenéru
Workshop klasické plenérové techniky (olejomalby) pro mírně pokročilé s umělcem Tomášem Honzem. Přihlášky do 19. 3. 2017 na edukace@dum-umeni.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *