Artalk.cz

TZ: Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 31. 1. – 30. 4. 2017

image001(23)

Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

1. 2. – 30. 4. 2017
výstavní síň Masné krámy
Autor: Michal Koleček
Kurátor: Marcela Štýbrová

Čeští výtvarní umělci mladší a střední generace na výstavě prezentují díla, kterými reagují na jedinečný historický a kulturní plzeňský fenomén – osm bytových interiérů, které navrhl světoznámý architekt Adolf Loos.

Třináct umělců volně či přímo reaguje nejen na samotné Loosovy interiéry, ale též na osudy jejich objednavatelů nebo širší historické, politické, kulturní či společenské souvislosti spojené se vznikem a nezřídka i zánikem těchto bytových interiérů.

Autoři ve své práci vycházeli ze studia a průzkumu konkrétních Loosových interiérů a reagují na aktuální otázky spojené s vývojem interpretace historických souvislostí a jejich analýzou tváří v tvář dynamickým pohybům přítomným v rámci aktuální společenské situace.

Výstava nabízí díla třinácti umělců, kteří reprezentují jak místní plzeňskou uměleckou scénu, tak také širší okruh českého výtvarného umění, přičemž řada z nich v Plzni alespoň krátce působila v roli pedagogů či studentů místního uměleckého vysokoškolského učiliště – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Vystavující umělci: Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář, Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec, Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar

„Výstava se soustředí na prezentaci uměleckých projektů třinácti umělců mladší a střední generace, které volně či přímo reagují na samotné Loosovy bytové realizace, jejich osud, osudy jejich objednavatelů či širší historické, politické, kulturní či společenské souvislosti spojené se vznikem a nezřídka i zánikem těchto realizací. Jednotliví umělci přitom při své práci vycházejí ze studia a průzkumu konkrétních Loosových interiérů a rovněž reagují na aktuální otázky spojené s vývojem interpretace historických souvislostí a jejich analýzou tváří v tvář dynamickým pohybům přítomným v rámci aktuální společenské situace,“ vysvětluje autor výstavy Michal Koleček.

„Umělci při tematizaci sledovaného materiálu uplatňují různé vyjadřovací strategie, avšak cíleně preferují progresivní postupy – především site-specific analýzy, práci s archivem, pseudo-dokumentarismus, participační či edukační postupy atd. Snahou výstavního projektu je propojit a přesvědčivě demonstrovat integritu kulturního milieu Plzně v souvislostech historického sociálního a kulturního vývoje v rámci aktuální umělecké situace v tomto městě,“ dodává Koleček.

„Výstava prohlubuje potenciál konkrétního místa a účastníkům projektu i široké divácké obci otevírá prostor pro sebeidentifikaci s tímto prostorem. Na historickém půdorysu a jeho uměleckých aktualizacích nabízí široké pole interpretačních možností sledujících transformaci dějinných zkušeností do nejistého prostoru našeho každodenního života,“ uzavírá autor výstavy.

Komentované prohlídky s autorem výstavy Michalem Kolečkem se konají 8. 2. a 22. 3. 2017 od 17 h.Autor: Michal Koleček

Kurátorka: Marcela Štýbrová

Grafické řešení a návrh instalace: Tomáš Trnobranský, Michal Koleček

Jazyková redakce: Lenka Jindrová

Anglické texty: Eufrat Group, s. r. o., Richard Savage

Instalace: Jan Jirka, Jaroslav Pašek, Miroslav Tázler

Řezaná grafika: Jakub Čermák

Doprovodné programy: Jiří Hlobil, Marcela Štýbrová

Výstava byla připravena ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Nadace 700 let města Plzně.

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

www.zpc-galerie.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *