Artalk.cz

8. 2. 2017 / Co jsi vlastně čekala? Diskuze na téma Život v kultuře znásilnění

Co jsi vlastně čekala? Diskuze na téma Život v kultuře znásilnění / tranzidisplay / Praha / 8. 2. 2017 v 18h

Diskuze: Co jsi vlastně čekala?

8. 2. 2017 v 18:00
Moderuje: Alma Lily Rayner (autorka projektu)
Hosté: Blanka Nyklová (Sociologický ústav AV ČR), Lenka Vochocová (Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd), Petra Vláčelová (Persefona z. s.) a Apolena Rychlíková (A2larm)

„Všichni jsme součástí kultury znásilnění“

Podle výzkumu Amnesty International více než 3/5 české společnosti věří, že v některých případech může za znásilnění částečně i jeho oběť. Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování má přitom zkušenost téměř 2/5 populace. Čísla tak ukazují, že všichni žijeme v kultuře znásilnění, tedy v prostředí, kde jsou běžné názory a chování, které omlouvají, „vysvětlují“ a umožňují sexuální násilí. V osobních i veřejných debatách násilí zlehčujeme, smějeme se sexistickým vtipům, děláme z žen i mužů sexuální objekty. Vyjadřujeme tím svou nenávist vůči lidem, kteří se chovají či vypadají jinak, než by podle nás vypadat měli, potvrzujeme si tak svou dominanci na pracovišti či vysoké škole. Kultura znásilnění se totiž netýká jen sexu. Můžeme ji detekovat všude kolem nás. Mělo by nás proto zajímat, jaké společenské a politické podmínky ji umožňují či podporují. Je třeba se ptát, jak je genderová nerovnost v naší společnosti spojená se sexuálním násilím. Máme pokřikování na ulici jen tak přejít? A proč se to týká každého z nás?

Kultura znásilnění je každodenní zkušeností nás všech, ačkoliv si to neuvědomujeme, nebo s tím dokonce nejsme ochotni nic udělat. Pokud se jí chceme postavit, musíme o ní začít mluvit, a to ve všech možných perspektivách, které se nabízejí. V rámci diskuze se pokusíme přiblížit obrysy této problematiky a zároveň s Vámi nastínit možné způsoby, jak kultuře znásilnění čelit.

Pozvání do diskuze přijaly Blanka Nyklová, která promluví o kultuře znásilnění v české společnosti a jejím politickém významu, Petra Vláčelová, která se zaměří na sekundární viktimizaci a její dopady na přeživší, Lenka Vochocová, která představí novou analýzu mediálního diskurzu o sexuálním násilí, a Apolena Rychlíková, která probere situace, v nichž se setkáváme s kulturou znásilnění během života. Diskuzí bude provádět Alma Lily Rayner, která o tématu promluví z osobního hlediska.

Diskuze je součástí doprovodného programu výstavy Co mi otec strkal do vagíny v galerii ArtWall
Více informací na: www.artwallgallery.cz a https://www.facebook.com/artwallgallery/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *